banner610

banner609

Barış Semiz Güven Tazeledi

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Denizli Şubesinin 10. Genel Kurulu tamamlandı. Tek Listeyle gidilen Genel Kurulda mevcut Başkan Dr. Barış Semiz, 55 oy alarak güven tazeledi.

GÜNDEM 17.02.2020, 10:13 17.02.2020, 10:25 Kahraman Kahraman
Barış Semiz Güven Tazeledi
banner930
banner931

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Denizli Şubesinin 2. gün süren 10. Genel Kurulu gerçekleşti. Barış Semiz yaptığı konuşmada, “2018-2020 yıllarını kapsayan 9. Faaliyet dönemi, gerek dünya da gerekse ülkemizde tarihi olaylara sahne olmuştur. Bu olaylar, doğal olarak hem mesleğimizi hem de meslektaşlarımızı insan olarak etkilemiştir. Şube yönetimimiz tüm bu olaylara gücünün yettiği ölçüde yakından izleyerek gelişen olayların seyrine paralel olarak gerekli tavrı göstermeye çalışmıştır. Ülkemizde meydana gelen doğal afetler katma bütçeli kamu kuruluşlarında ve belediyelerde jeolojik hizmetlerin vazgeçilmez bir olgu olduğunu ortaya koymaktadır. Son günlerde, geçte olsa Ülkemizde jeoloji mühendisliğinin önemi toplum tarafından anlaşılmaya başlanmıştır. Oda olarak bu güne kadar meslek ve meslektaşlarımızın yararına verilen mücadele önümüzdeki süreçte de artan bir şekilde devam edecektir” dedi.

Semiz, “1998 Ceyhan, 1999 Marmara, 2011 Van-Erçiş olduğu gibi 2020 Elazığ depreminde meydana gelen can ve mal kayıpları afetlerden ders almadığımızın bir göstergesidir. Depremlerden en az zararla kurtulmak ve gerekli önlemleri almak elimizdedir. Bir an önce gerekli yasaların Afet zararlarının azaltılmasını esas alacak şekilde, 3194 sayılı İmar, 4708 sayılı Yapı Denetim, 7269 sayılı Afet, 2872 sayılı Çevre ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanuni düzenlemeleri bütünlüklü olarak ele alınarak, halkın afetlere karşı güvenli olmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Ayrıca, ABD Kaliforniya fay yasasında olduğu gibi, aktif fay hatları veya zonları üzerine bina inşa edilmesinin yasaklanması veya özel jeolojik araştırmalardan sonra bina inşa edilip edilmeyeceğine ve bu zonlarda bulunan binaların kentsel dönüşüme tabi tutulacak yasal düzenlemelerin acilen gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 20 Mart 2019 Acıpayam ve 8 Ağustos 2019 Bozkurt depremleri bizlere Denizli bölgesinin aktif deprem bölgesi olduğu gerçeğini hatırlatmıştır. Tüm bunlar için yeni yerleşim alanlarının seçiminde, her tür ve ölçekteki yerleşim planlama kararlarının Afet Tehlike Haritaları, Mühendislik jeolojisi ve hidrojeoloji haritaları, mikro bölgeleme ile plana esas jeolojik-jeoteknik etütler gibi temel verilere dayandırılmasını, afet tehlike ve risk verilerinin yönlendirici kabul edilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt çalışmaları bölgemizde ve ülkemizin her yeri için zorunlu kılınmalıdır. Depremle ilgili mühendislik disiplinlerinin yerel yönetimlerde görev alması ve hatta yerel yönetimlerde Deprem risk yönetimi dairesinin kurulması zorunlu hale getirilmelidir. Jeoloji Mühendisleri bir yandan doğal kaynakların aranıp bulunması sağlarken diğer yandan çevreyi koruyup, insanlığın sağlıklı bir çevrede yaşamasını da gözetmek zorundadır. Bu nedenle son yıllarda ne pahasına olursa olsun maden ve taş ocağı açılarak doğanın tahrip edilmesi, jeolojik miras alanlarının yok edilmesi, yeraltı su kaynaklarının kirletilmesi jeoloji mühendislerine önemli sorumluluklar yüklemektedir. Jeoloji Mühendisleri Odası bu anlamda üzerine düşen görevi büyük bir özveri ile yerine getirmektedir. Bu bıçak sırtındaki kutsal mücadelede meslektaşlarımızın desteği kuşkusuz son derece önemlidir. Üretim ve tüketimde enerjinin etkin kullanılması ile yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi, uzun vadeli stratejik enerji planlarının hazırlanması ve çevresel güvenliğin tehdit edilmemesi öncelikle dikkate alınmalıdır” dedi.

Odaya kayıtlı 330 delegenin 59’u oy kullandığı seçimde tek liste ile seçime giden mevcut Başkan Barış Semiz, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. 5 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde Semiz, 55 üyenin oyunu aldı.

Yönetim Kurulu adayları:  Barış Semiz, Mehmet Ulutaş, Kıvılcım ataşlı, Bahtiyar Kolçir, Didem Çobanoğlu, Onur Osman Kabakçı, Burcu Şirin

Genel Merkez Delegeleri:  Halil Kumsar, Ahmet Divarcı, Mete Hançer, Hakan Şekerci, Zülal Avcı, Ergün Çor, M. İsmail Sarıkaya, İbrahim Yavuzer, Sefa Çokol, Kazım Şisman, Ramazan Algöz

Kaynak: Denizliaktuel.com - Haber Merkezi
banner935
Yorumlar (0)