Denizli’de Müfettişler İmar Rantçılarının Peşinde

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, imar barışından yararlanabilmek için Maliyeye konutlarını yanlış beyan düzenleyip haksız rant sağlayanları takibe aldı. Öyle ki, usulsüz ve gerçekle uyuşmayan beyanların yanı sıra çok sayıda fırsatçının bu tarihten sonra yeni yapılar inşa ettiği ortaya çıktı. Tapu işlemleri sırasında ve yapı ruhsatlandırmalarında görülen ihmaller üzerine Bakanlık Denizli’nin de aralarında olduğu illere Müfettişler göndererek, İmar Barışı’ndan yararlanılan yapılar için Tapu işlemlerini askıya aldırdı.

GÜNDEM 02.02.2020, 12:14
Denizli’de Müfettişler İmar Rantçılarının Peşinde
banner858

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 8 Haziran 2018’de yürürlüğe giren ve 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla hayata geçirilen İmar Barışı’nda çıkan ortaya suiistimaller Bakanlığı harekete geçirdi. Birçok ilde imar barışı ile ilgili tapu işlemlerini durdurdu.

YAPILAR, BEYAN EDİLENDEN FARKLI

31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı ek inşaat alanları içeren yapıların kapsarken çok sayıda fırsatçının bu tarihten sonra yeni yapılar inşa ettiği ortaya çıktı. Yapılan tespitlere göre kimileri kaçak yapısını imar barışı kapsamına almaya çalıştı, kimilerinde de mevcut evle, beyan edilen evin özellikleri farklı çıktı.

MÜFETTİŞLER İLLERE DAĞILDI

Birçok ilde belirlenen usulsüzlükler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Tapu işlemleri sırasında ve yapı ruhsatlandırmalarında görülen ihmaller üzerine Bakanlık illere müfettişler göndererek, İmar Barışı’ndan yararlanılan yapılar için tapu işlemlerini askıya aldırdı.

İÇİNDE DENİZLİ’DE VAR

Müfettiş gönderilen iller arasında Denizli’de var. Müfettişler, İmar Barışı’ndan yararlanan tüm yapıların iskan belgelerini ve binaları mercek altına aldı. Ruhsatlandırmada, yapının Aralık 2017’den önce bitirilip bitirilmediği ve mevzuata uygunluğu denetimden geçiriliyor.

CEZASI VAR

İl merkezinde durdurulan Tapu işlemlerinin askıya alınma durumu ilçelerde de var. 2018 veya 2019’da yaptıkları konutları, 2017 yılında yapmış gibi imar barışına başvuran şahıslar hakkında da kontroller devam ediyor. Devlete yanlış beyanda bulunanlar hakkında para ve hapis cezası gibi yaptırımlar söz konusu.

İŞTE İMAR BARIŞI KAPSAMI!

1-) İmar Barışı hangi yapıları kapsar? 31 Aralık 2017’den önce yapılmış yapıları kapsar.

2-) Yapı kayıt belgesi nedir? İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

3-) Yapı kayıt belgesi, kalıcı imar hakkı sağlar mı? Yapı kayıt belgesi imar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda, yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

4-) İmar Barışı'ndan önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak? Yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.

5-) Yapı kayıt belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi? Evet bağlanabilecek.

6-) İmar Barışı kapsamında kat mülkiyetine geçiş olacak mı? Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra isteyen malikler, tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme (yüzde 3) yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.

7-) Başvuru yapıldığı takdirde yapı kayıt belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek? Bedelin 31 Aralık 2018’e kadar yatırılması gerekiyor.

8-) Hangi yapılar imar barışından faydalanamayacak? Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar. Hazine’ye ait sosyal donatı için tahsisli arazilerdeki yapılar. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16’ncı maddesinde belirtilen istisnai alanlardaki yapılar faydalanamayacak.

9-) Hazine taşınmazı üzerindeki yapıların durumu ne olacak? Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da imar barışından faydalanabilecek.

10-) Yapı kayıt belgesi ne zamana kadar geçerli? Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli.

Kaynak: Denizliaktuel.com - Haber Merkezi
Yorumlar (0)
sanalbasin.com üyesidir