banner609

Denizli’nin Köylerine Torbadan Vergi Çıktı

Denizli’nin de aralarında bulunduğu 14 il 31 Mart 2014 Yerel seçimleriyle birlikte büyükşehir olmuş ve köylerde tüzel kişiliğini yitirerek mahalle statüsüne dönüşmüştü. Ancak mahalleye dönen köylere tanınan ve seçimler öncesi 1 Aralık 2022’ye kadar uzatılan emlak vergisi muafiyeti başta olmak üzere Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisnalara son torba yasa içinde çıkan kanunla son verildi.

GÜNDEM 26.07.2019, 18:01
Denizli’nin Köylerine Torbadan Vergi Çıktı
banner858

Bilindiği üzere 12 Kasım 2012 tarihli 6360 sayılı kanunla Denizli’nin de aralarında bulunduğu 14 il Büyükşehir Belediyesi kapsamına girmişti. Denizli merkezde de Büyükşehir Kanunuyla Pamukkale ve Merkezefendi İlçesi kurulmuştu. 31 Mart 2014’te gerçekleşen seçimlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve iki merkez ilçe belediye başkanlığı resmen faaliyete de geçmiş oldu. Büyükşehirle birlikte Denizli’de bulunan tüm köyler tüzel kişiliklerini yitirerek mahalleye dönüşmüştü. Yasa gereği köylerde uyum sağlanması amacıyla 5 yıl süreyle emlak vergisi muafiyeti başta olmak üzere Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları da muafiyet kapsamında tutuldu. Hatta 31 Mart 2019 yerel seçimleriyle mahalleye dönüşen köylerde  bu muafiyet kalkmış olacaktı ancak, seçimlerden önce 1 Aralık 2022’ye kadar süre uzatılmıştı.

TORBA YASAYLA SON BULDU

Ancak TBMM tatile girmeden önce çıkan son torba yasa ile süre uzatılmasına rağmen bu muafiyet hakkı son buldu. 14 büyükşehir belediyesinin kurulduğu 6360 sayılı kanunda yapılan değişiklikle mahalleye dönüşen yerlerde vergi dönemi de başlamış oldu. 19 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren son Torba Yasanın 33. Maddesinde şu ibare yer aldı, “MADDE 33 – 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin onbeşinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“(30) Bu fıkrayı ihdas eden Kanunla ilga edilen son cümlesi dahil onbeşinci fıkraya ilişkin hata ve düzeltmeye dayalı mükellefçe talep edilen red, iade ve ödemeler, idarelerin en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yüzde biri oranında pay ayrılmak suretiyle yapılır. Talep edilen toplam tutarın, ayrılan ödeneğin toplam tutarını aşması hâlinde red, iade ve ödemeler, sonraki yıllara sari olacak şekilde, idareye başvuru tarihi veya dava açılması hâlinde mahkeme ilamının idareye tebliğ tarihi esas alınmak suretiyle garameten ve taksitlerle gerçekleştirilir. Taksitli ödeme süresince 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir.”

VERGİ MUAFİYETİ SAĞLAYAN DEĞİŞTİRİLEN MADDE

Kanunda vergisel muafiyet sağlayan geçici 1. Madde’nin 15’nci fıkrasında ise ibare şöyleydi, “(15) Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları beş yıl süreyle alınmaz ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendi, 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendi ile beşinci bendi, 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendi hükümleri 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmaya devam edilir. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret beş yıl süreyle en düşük tarifenin % 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2'nci maddesi ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde de bu fıkra hükmü uygulanır.”

Kaynak: Denizliaktuel.com - Haber Merkezi
banner935
Yorumlar (2)
necla duran 2 yıl önce
kim karar verdi sordularmı büyuk sehir olsun diye kasabalar köy oldu köyler.mhalle.oldu kimse.koyde oturan halka sormadi kim yaptı karar verdi ise Allah cezalarini versin yazik köylüme bastakiler sefa sürsün köylüler cezasıni çeksin pes diyorum
Hüseyin Sicim 2 yıl önce
Büyük şehir olsun diye bar bar bağıran özellikle köylerde yaşayan vatandaşlar. Şimdi anladınız mı ? Bundan sonra oturduğun evden, bağından, tarladan ve ekip biçmediğin tapulu arazinize ne kadar vergi ödiyeceğinizi biliyormususuz ,vergiyi ödemezse faizi ile birlikte sizlerden tahsil edileceğini biliyormusunuz ? Anladınız mı şimdi. Bunlar daha iyi günleriniz
sanalbasin.com üyesidir