Halı Sahalar Açıldı

Denizli’de halı sahalar 5,5 ay aranın ardından bugün faaliyete açıldı. Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, halı saha tesislerine yönelik tedbirleri açıkladı.

GÜNDEM 12.08.2020, 17:05 Kahraman Kahraman
Halı Sahalar Açıldı

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında COVİD-19 tedbirleri hususunda olağanüstü toplanmıştır. Bu kapsamda; İçişleri Bakanlığının 12.08.2020 tarihli “Halı Saha İşletmelerinin Faaliyetlerine Başlamaları Hk.” konulu yazısına istinaden; halı saha tesislerinin işletmecileri, çalışanları, müşteriler ile her ne sebeple olursa olsun buralarda bulunan kişilerin belirlenen kural ve tedbirlere riayet etmeleri şartıyla, halı sahaların aşağıda ayrıntıları yer alan Genelgede belirtilen hükümler çerçevesinde 12.08.2020 tarihinden itibaren faaliyette bulunabilmelerine,

 1. Halı Saha Tesislerine Yönelik Tedbirler:
 • Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler” başlığında belirlenen tedbirler eksiksiz bir şekilde uygulanması,
 • Covid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin Koronavirüs sorumlusu/sorumluları görevlendirilmesi,
 • Tesise giren her müşterinin HES kodu ile giriş yapması, görevli bir personel marifetiyle “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması üzerinden müşterilerin HES kodlarının sorgulanması ve uygulamanın onay verdiği kişilere tesislerin kullandırılması,
 • Tesise giren herkesin ateş ölçümlerinin yapılması, ateşi 38 derecenin üzerinde olanların tesislere girişine izin verilmemesi ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmeleri,
 • Tesislere maskesiz müşteri/çalışan alınmaması, antrenman ve maç haricinde maskenin kesintisiz kullanılması (N95/FFP2 maskeler kullanılmamalıdır),
 • Tesislerdeki kişi sayısının kapalı alanlar için 6 metrekareye bir kişi düşecek şekilde sınırlandırılması ve buna ilişkin bilginin tesis girişine asılması,
 • Tesislere misafir veya izleyici kabul edilmemesi, 18 yaş altı çocuklarla birlikte en fazla bir velisinin maske takma koşuluyla tesise alınması ve veliler arasında en az 2 metre fiziki mesafe bulunacak şekilde oturma düzeni oluşturulması,
 • Tesislerde bulunan soyunma odası/kabini, duş ve sauna alanlarının kapalı tutulması, müşterilerin kullanımına müsaade edilmemesi,
 • Spor aktiviteleri damlacık çıkışını ve hızını artırdığı için tesislerde müşteriler ile çalışanların yakın temasının azaltılması, antrenman ve maçlar dışında müşteriler arasında fiziki mesafenin en az 2 metre olarak uygulanması,
 • Tesislere müşterilerin randevu ile kabul edilmesi,
 • Tesislerin giriş ve çıkış yönlerinin birbiriyle çakışmayacak şekilde farklı yönlerde düzenlenmesi, kalabalıkların oluşmasını önlemek amacıyla tesisin dış kapısına kontrolsüz girişi engellemeye yönelik uyarı levhası konulması, engelleyici mekanizma kurulması,
 • Spor yaralanması durumunda, yaralının etrafında oluşması muhtemel kalabalıkların oluşması ve yakın temasın engellenmesi,
 • Tesislerin girişine COVID-19 tedbirleri kapsamında temizlik, maske, mesafe tedbirleri ile tesis içinde uyulması gereken kuralları içeren afişlerin asılması,
 • Müşterilerin giriş/çıkış saatlerinin kaydedilmesi ve en az 14 gün süreyle bu kayıtların saklanması,
 • Tesislerin girişinde ve içinde yeterli sayıda ve miktarda el antiseptiği bulundurulması,
 • Tesislerde su ve sabuna erişimin kolay olması ve tek kullanımlık kâğıt havlular bulundurulması,
 • Tesislere üyelik sözleşmelerine COVID-19 tedbir/kuralları ve rezervasyon prosedürleri ile ilgili açıklamaların eklenmesi,
 • Yaş ve kronik hastalığı nedeniyle risk grubunda yer alan vatandaşlara tesislerin kullandırılmaması,
 • Tesis bünyesinde bulunan kafe tarzı yeme içme bölümlerinin Sağlık Bakanlığının Restoran, Lokanta, Kafe çalışma rehberine göre hizmet vermelerinin sağlanması,
 • Tesislerin giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulması ve düzenli olarak boşaltılması,
 • Antrenman/maç aralarındaki dinlenme molaları dışında tesislerde müşterilerin beklemesine kesinlikle izin verilmemesi,
 • Tesislerde ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmaması
 • Nakit ödeme yerine tercihen temassız ödeme talep edilmesi, ödeme terminallerinde dokunulan yüzeylerin %70’lik alkol ile temizlenmesi,
 • Halı saha tesisi içinde bulunan ofislerde Sağlık Bakanlığının “Ofis ve Büro Sisteminde Faaliyet Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler” rehberine uygun çalışılması,
 1. Tesislerin Temizlenmesine, Dezenfeksiyonuna ve Havalandırılmasına Yönelik Tedbirler:
 • Tesislerin temizliklerinin her gün düzenli olarak yapılması, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesi,
 • Tesislerin yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslamanın tercih edilmesi, toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılması,
 • Tesislerin temizliğinde kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, el ve vücudun sık değdiği bölümleri gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmesi, bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681529) kullanılması, tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681529) kullanılması,
 • Yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeylerinin %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyonun sağlanması,
 • Temizlik bezlerinin kullanım alanına göre ayrılması ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmesi, yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az    60  ̊C’de yıkanması,
 • Futbol toplarının her maç bitiminde %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon edilmesinin sağlanması,
 • Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişlerin asılması ve sürekli sıvı sabun bulundurulması,
 • Tesislerde hepafilitreli hava akımı ile çalışan el kurutma cihazları dışında el kurutma cihazlarının kullanılmaması,
 • Tuvaletlerdeki su ve sabunların fotoselli olmalarının sağlanması,
 • Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasının sağlanması, kullanılan maske ve eldivenlerini çıkarılıp çöp kutusuna atılması ve ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmasının sağlanması,
 • Tesiste vantilatörler çalıştırılmaması ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “Covid-19 Kapsamında  Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler” e uygun hareket edilmesi,
 • Tesislerin kapalı bölümlerinin sık sık havalandırılması,
 1. Çalışan Personele Yönelik Tedbirler:
 • Halı sahalarda çalışan tüm personelin “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu alması,
 • Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilendirilmesi,
 • Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gösteren veya COVID-19 vakası temaslısı olan çalışanların tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmesi,
 • Çalışan personelin tümünün kuralına uygun tıbbi maske takmasının, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesinin ve maske değiştirilmesinde el antiseptiği kullanmasının sağlanması,
 • Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesinin sağlanması, ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanması, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmasının sağlanması,
 • Personelin dinlenme odalarında en az 1 metrelik fiziki mesafeye dikkat etmelerinin sağlanması ve maskesiz bulunmamalarının sağlanması,
 1. Müşterilere Yönelik Tedbirler:
 • Halı sahalardan faydalanmak isteyen herkesin zorunlu olarak “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu almaları,
 • Halı saha tesislerine maske ile gelmeleri v e antrenman/maç dışında maskeyi çıkarmamaları,
 • Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan, COVID-19 vakası veya temaslısı olanların tesislere alınmaması, tıbbi maske takılarak sağlık kurumlarına yönlendirilmeleri,
 • Müşterilerin randevu saatlerine uymasının sağlanması,
 • Müşterilerin tesis içerisinde her alanda diğer kişilerle 2 metre fiziki mesafeye uymalarının sağlanması,
 • Tesiste uyulması gereken kuralları içeren bilgilendirmelerin okunması,
 • Kişisel havlu kullanılması, havluların işletme tarafından karşılanması halinde poşetli veya görevli personel tarafından verilmesi,
 • Tesise girdikten sonra ellerin yıkanması ya da el antiseptiği kullanılması,
 • Tesis içerisinde zorunluluk olmadıkça yüzeylere dokunulmaması, dokunulduğunda ise el antiseptiği kullanılması,
 • Spor sırasında ellerin yüze değdirilmemesi,
 • Maç sırasında ve sonrasında kucaklaşma/sarılma vb. yakın temasta bulunulmaması,

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından görevlendirilecek ekipler tarafından faaliyete başlayacak halı sahaların haftada en az bir kere denetlenmesinin sağlanmasına,  Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Kaynak: Denizliaktuel.com - Haber Merkezi
banner250
Yorumlar (0)
banner353
10°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 27 Ocak 2021
İmsak 06:42
Güneş 08:05
Öğle 13:21
İkindi 16:03
Akşam 18:27
Yatsı 19:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 19 40
3. Leicester City 19 38
4. West Ham 20 35
5. Liverpool 19 34
6. Tottenham 18 33
7. Everton 17 32
8. Arsenal 20 30
9. Aston Villa 17 29
10. Chelsea 19 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Crystal Palace 20 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13
Denizli Aktüel sitemiz ; denizli haber , denizli son dakika haber , denizli güncel haber kelimelerinde google arama motorunda yer almaktadır.