Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı sonu itibarıyla yaşlı nüfusun demografik yapısı ile eğitim, medeni durum, yoksulluk, işgücü durumu, yaşam memnuniyeti gibi sosyo-ekonomik özelliklerinin yer aldığı istatistiki bilgileri paylaştı. Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2018 yılında 7 milyon 186 bin 204 kişi iken son beş yılda yüzde 21,4 artarak 2023 yılında 8 milyon 722 bin 806 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2018 yılında yüzde 8,8 iken, 2023 yılında yüzde 10,2'ye yükseldi. Yaşlı nüfusun yüzde 44,5'ini erkekler, yüzde 55,5'ini kadınlar oluşturdu.

Türkiye'nin 1935'ten beri yaş grubunu göre nüfus oranına bakıldığında 1935'te 65 ve üzeri yaş grubundakilerin toplam nüfusa oranının yüze 3,9 olduğu görüldü. 1935'te 0-14 yaş grubunun oranı yüzde 41,4 iken 2023 yılında yüzde 21,4'e düştü, 15-64 yaş arasındaki nüfun ise yüzde 54,7 iken 2023 yılında yüzde 58,7 oldu. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080 yılında yüzde 25,6 olacağı öngörüldü.

100 YAŞIN ÜZERİNDE 6 BİN 609 KİŞİ VAR

Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, yüzde 64,0'ının 65-74 yaş grubunda, yüzde 28,1'inin 75-84 yaş grubunda ve yüzde 7,9'unun 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü. Yaşlı nüfusun yüzde 0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı ise, 6 bin 609 oldu.

65 Y A S U S T U 9 M I L Y O N A Y A K L A S T I 1 1711540161

TÜRKİYE'DE NÜFUS YAPISI DEĞİŞTİ

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10,0'ı geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesi olurken Türkiye'de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek artış gösterdi. Doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalma ile birlikte sağlık alanında kaydedilen gelişmeler, yaşam standardının, refah düzeyinin ve doğuşta beklenen yaşam süresinin artması ile nüfusun yaş yapısının şekil değiştirdiği Türkiye'te çocuk ve gençlerin toplam nüfus içindeki oranı azalırken, yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı artış gösterdi. Türkiye, oransal olarak yaşlı nüfus yapısına sahip ülkelere göre hala genç bir nüfus yapısına sahip olsa da, yaşlı nüfus sayısal olarak oldukça fazla.

CHP’li Kepez Belediye Başkanı Tutuklandı CHP’li Kepez Belediye Başkanı Tutuklandı

TÜRKİYE 67. SIRADA YER ALDI

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre 2023 yılı için dünya nüfusunun 8 milyar 45 milyon 311 bin 448 kişi, yaşlı nüfusun ise 807 milyon 790 bin 294 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre dünya nüfusunun yüzde 10,0'ını yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla yüzde 30,1 ile Japonya, yüzde 24,5 ile İtalya ve yüzde 23,6 ile Finlandiya oldu. Türkiye, 184 ülke arasında 67. sırada yer aldı. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ülkelerden il üçü ise yüzde 1,6 ile Katar, yüzde 1,7 ile Uganda ve yüzde 1,8 ile Zambiya oldu.

EN YAŞLI NÜFUS SİNOP'TA

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 20,0 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 19,5 ile Kastamonu, yüzde 18,3 ile Giresun izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,5 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 4,0 ile Hakkari, yüzde 4,2 ile Şanlıurfa izledi.

HER 4 HANEDEN BİRİNDE YAŞLI VAR

Türkiye'de toplam 26 milyon 309 bin 332 haneden 6 milyon 458 bin 465'inde 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu görüldü. Diğer bir ifadeyle, hanelerin yüzde 24,5'inde en az bir yaşlı fert yaşıyor. Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre, 2022 yılında ölen yaşlıların yüzde 39,1'i dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada yüzde 15,5 ile solunum sistemi hastalıkları, üçüncü sırada yüzde 12,7 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler takip etti. Ölüm nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arası en büyük farkın iyi huylu ve kötü huylu tümörlerde olduğu görüldü.

DENİZLİ'DE YAŞLILARIN DURUMU

İl ve cinsiyete göre yaşlı nüfusa bakıldığında 2023 sonu itibarıyla nüfusu 1 milyon 59 bin 82 olan Denizli'de erkek nüfus 523 bin 717, kadın nüfus 532 bin 365 oldu. Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun 130 bin 409 olduğu kentte, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 12,3 olarak açıklandı. İl ve hanehalkı tiplerine göre yaşlı nüfusun yaşadığı hanehalkı sayısına bakıldığında Denizli'de en az bir yaşlı fert bulunan toplam hanehalkı sayısı 96 bin 532 oldu.