Yeni 200 TL Ve 50 TL Banknotlar Bugün Tedavüle Giriyor Yeni 200 TL Ve 50 TL Banknotlar Bugün Tedavüle Giriyor

Yazıda, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda yapılan düzenlemeler ile taşınır ve taşınmaz satış ilanlarının 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren gazetelerde veya internet haber sitelerinde yayımlanmasının zorunlu kılındığı;satış ilanlarının sadece Elektronik Satış Portalında yayımlatılmasının 2004 sayılı Kanun’a aykırı olduğu belirtildi. Satışlardaki parasal limitlere ilişkin bilgilere de yer verilen yazıda, “muhammen bedeli” itibarıyla gazete veya internet haber sitesinde yayımı zorunlu olan bazı ilanların Basın İlan Kurumu’na gönderilmediği kaydedilerek, “İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Yapılacak Satışların İlanlarına İlişkin Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ”deki parasal limitlere uyulması istendi. Yazıda ayrıca ilan metinlerinde satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları alanlarında kısaltmaların yapıldığı,bunun ihaleye katılacakların mahcuz mal ile muhammen bedel arasında sağlıklı değerlendirme yapma imkânını zayıflatacağı ve buna bağlı olarak rekabetçi bir ortamın oluşmasının sağlanamayacağı ve ihalelere yüksek katılımın gerçekleşmeyeceği bilgilerine yer verildi.