Çameli ilçesinde kentin coğrafi, kültürel, turizm, sosyoekonomik yapısı ve kalkınma modelleri başlıkları altında uzman akademisyenler tarafından gerçekleştirilen Çameli Sempozyumu yoğun katılımla sürüyor. Çameli Sempozyumu 3. günü Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde devam etti. Yoğun ilgi gören sempozyumda akademisyenler söz alarak ilçenin coğrafi, kültürel, turizm, sosyoekonomik yapısı ve kalkınma modelleri hakkında konuştu.

Çameli’nin Yüzde 60’ı Doğal Gaza Kavuştu! Çameli’nin Yüzde 60’ı Doğal Gaza Kavuştu!

Denizli’nin Çameli ilçesinde kentin coğrafi, kültürel, turizm, sosyoekonomik yapısı ve kalkınma modelleri düzenlenen sempozyumda uzman akademisyenler tarafından ele alındı.

UZMANLAR ÇAMELİ'NİN HAVASINI DEĞERLENDİRDİ

Sempozyumda ilçenin hava kalitesi açısından değerlendirmede bulunan PAÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Akşit, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Akşit, oturumda Arş. Gör. Cansu Duman ile birlikte tamamladığı “Denizli'nin Kaz Dağları: Çameli isimli çalışma” adlı bilimsel çalışmayı anlattı. İlçenin hava kalitesi açısından yapılan çalışma sürecinde elde ettiği bulguları açıklayan Dr. Öğr. Üyesi Akşit, coğrafi kriterler ışığında Çameli ilçesinin hava kalitesi riski Analitik Hiyerarşi Süreci ve Coğrafi Bilgi Sistemleri yöntemleriyle değerlendirildiğini söyledi. Akşit aynı zamanda sempozyumda, kenttin yüzde 50,9'u çok az riskli olarak tespit edildiğini dile getirdi.

Denizli’nin Çameli ilçesinde kentin coğrafi, kültürel, turizm, sosyoekonomik yapısı ve kalkınma modelleri düzenlenen sempozyumda uzman akademisyenler tarafından ele alındı.