Büyük Menderes İnisiyatifi, Dünya Çevre Günü ile ilgili yazılı açıklama yaptı. "İklimi değil sistemi değiştir" denilen açıklamada ekoloji mücadelesini büyütme çağrısı yapıldı.

Gülizar Biçer Karaca: “Bu Direniş Herkesin Gıptayla Bakacağı Bir Direniştir” Gülizar Biçer Karaca: “Bu Direniş Herkesin Gıptayla Bakacağı Bir Direniştir”

Ekolojik yıkım ve doğa kirliliğine dikkat çekilen açıklamada "Bilime, doğaya aykırı yasal düzenlemeler ile ülkemiz karlı yatırım alanı olarak sunulmakta ve sanayi, tarım, kent, ulaşım, enerji, madenler, doğal kaynaklar, ormanlar, hazine arazileri, kıyılar, dereler, yer altı ve yer üstü su kaynakları yok edilmekte ve bu durum sermaye eliyle gerçekleştirilmektedir. Sözü geçen alanların kamusal yarar gözetilmeksizin sadece kişi veya belli grupların çıkarları doğrultusunda kar hırsıyla tahrip edilmesinin önü açılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

YIKIMIN NEDENİ KAPİTALİZM

Kıyı kanunu, mera kanunu ve zeytinciliğin ıslahı, yabanilerin aşılattırılması hakkında kanunda yapılan olumsuz değişikliklerin hatırlatıldığı açıklama şöyle devam etti: "Altın madenlerini arama çalışmalarında kullanılan siyanür ile yer altı suları ve toprak örtüsü zehirlenmektedir. Enerji yetersizliği dayatmasıyla enerji kapasitesini artırmak adı altında termik santraller, jeotermal santraller, hidroelektrik santraller, biyogaz santralleri doğanının ve canlı yaşamının vahşi bir şekilde geri dönülmez tahribatına yol açmaktadır. Gezegenimizin ve bütün canlıların geleceği için yoksullara, yerlilere ve kadınlara ödetilen bedellerin daha da ağırlaşmasını engellemek için dünyanın dört bir tarafından gelen sesleri ortaklaştırıp büyüterek ekolojik sorunların en önemli göstergesi olan iklim krizine karşı hükümetlerin sorumsuzca davranışlarının ekonomik suçlarının üstünün örtülmesini teşhir ediyoruz. Bugün iklim krizinin nedeni doğanın ve emeğin her türlü parçasını metalaştıran kapitalizmdir. Bizleri gıda krizi, açlık, savaş, yoksulluk, göçler, eşitsizlik ve ekolojik yıkımla baş başa bırakan kapitalizmdir. Kapitalizmin yarattığı bu kirliliğin çözümünün tüm insanlığın dayanışması ve birlikte mücadelesi ile mümkündür."

Editör: Orhun Çoban