Kamuda sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda faaliyet gösteren 19 sendika ve 2 aile hekimliği federasyonu bir araya gelerek Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu (SABİM)’i oluşturdu. SABİM Platformu, Ankara Holiday Inn otelde yaptığı ilk basın açıklamasında, 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin başlayacağı 1-2 Ağustos günlerini kapsayan tarihlerde tüm yurtta iş bırakma eylemi yapılacağı duyurdu. Ülke genelinde bütün hastanelerde sağlık alanında şiddetin önlenmesi, özlük haklarındaki erozyonun ve eşitsizliğin giderilmesi, yoksulluk sınırının üzerinde gerçek bir maaş verilmesi, ödeneklerin ekonomik gerçeklere eşit hale getirilmesi, çalışma koşullarının insanca sağlık hizmeti verilecek hale getirilmesi, her seviyede liyakate dayanan yönetici atamaları yapılması için uygulanacak iş bırakma eylemine katılımın geniş olması bekleniyor.

DENİZLİ TABİP ODASI UYARDI

Denizli Tabip Odası da yazılı açıklama yaparak 1 Ağustos Salı ve 2 Ağustos Çarşamba günleri uygulanacak iş bırakma eylemi nedeniyle vatandaşları mağdur olmamaları için uyardı. Tabip Odasından yapılan açıklamada, “Her iş bırakma eyleminde olduğu gibi poliklinik hizmeti gibi elektif hizmetler verilmeyecek, ancak acil durumlar iş bırakma eyleminden muaf tutulacaktır. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için salı ve çarşamba günleri bu konuya dikkat etmeleri önemlidir” denildi.

Işıklı Gölünde Nilüfer Şöleni Başlıyor Işıklı Gölünde Nilüfer Şöleni Başlıyor

SABİM Platformunda, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu, Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası, Hekim Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası, Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası, Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası, Hürriyetçi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası, Liyakatli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası,  Sağlık Hizmetleri Sendikası, Sağlık Çalışanları ve Sosyal Hizmet Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası, Sağlıkçı Birliği Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, Tabip ve Diğer Sağlık Çalışanları Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası, Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası ve Yenilikçi Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası yer alıyor.

Kaynak: https://denizliyeniolay.com/