Birçok sıkıntıyla üretime devam etmeye çalışan tekstil sektörü, dünya pazarında da rekabette eli zayıflıyor. MÜSİAD Denizli Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen, güncel durumun masaya yatırıldığı, sorunlara çözüm önerilerinin konuşulduğu tekstil zirvesi gerçekleştirildi.Toplantıda ayrıca Denizli'nin tekstil sektörünün başkenti olarak daha da güçlendirilmesi için önerilerde bulunuldu. Bunlar arasında Hacıeyüplü ve Bozburun bölgelerine ıslah organize sanayi kurulması, peynirciler çarşısının tekstil çarşısı haline dönüştürülmesi, tekstil turizm turlarının ulaşımının kolaylaştırılması, teknolojik makinelere yapılacak yatırımların teşvik edilmesi ve ihracatçı firmalarda çalışan personelin eğitimden geçirilmesi gibi konular tartışıldı. Öte yandan, rekabette tekstil sektörünün elini güçlendirmek için, yeni pazar arayışları konusunda ortak proje üretilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

I M G 20240305 W A0064

ZORLUKLARA DİKKAT ÇEKTİ

MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı, toplantıda tekstil sektöründe karşılaşılan zorluklara dikkat çekti. Özellikle gizli ambargolar, lojistik sorunlar, maliyet artışı, tedarik sorunları ve ham madde eksikliği gibi başlıkların sektörü etkilediğini belirtti. Boyacı, Denizli'deki tekstil üreticileri ile İstanbul'daki MÜSİAD üyeleri arasında daha yoğun bir ticaret ilişkisi kurulması için toplantının önemli bir platform olduğunu vurguladı.

I M G 20240305 W A0065

SEKTÖRDEKİ TEHLİKEYİ ANLATTI

Denizlilerin Bankadaki Parası Dudak Uçuklattı Denizlilerin Bankadaki Parası Dudak Uçuklattı

Tekstil sektörünün nitelikli ara elaman ihtiyacının giderek büyüdüğünü söyleyen Boyacı, “Sektörün en önemli sorunlarından biri de kalifiye eleman problemidir. Emek yoğun bir sektör olan tekstil sektöründe talep daralmasına rağmen, personel arayışı hat safhaya ulaştı. Bu konuda personel eğitimi ile ilgili projelere ihtiyaç var. Her geçen gün artan inavasyon ve teknolojiye rağmen sektör kalifiye eleman bulmakta oldukça zorlanıyor. Bu problem tekstili geleceği açısında büyük bir tehlike dedi.

I M G 20240305 W A0067