Denizlispor olağanüstü genel kurul kararını açıkladı. Kulüp tarafında yapılan açıklamaya göre genel kurul 10 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Duyuruya göre genel kurul 18:30 da başlayacak. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise bir sonraki genel kurul 17 ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Kulüp tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada “Kulübümüzün SEÇİMLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL Toplantısı Tüzüğümüzün 7.maddesi hükümleri doğrultusunda 10.08.2023 Perşembe  günü saat 18.30’da  EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, toplantıda çoğunluk sağlanamaması veya herhangi bir sebeple ertelenmesi  halinde  17.08.2023 Perşembe günü EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda  aynı saatte aşağıdaki gündeme göre pandemi koşullarına uygun olarak yapılmasına karar verildi.” denildi.

Olağanüstü genel kurulda gündem maddeleri ise şu şekilde olacak;

1-     Açılış ve Yoklama

2-     Divan Heyeti Seçimi ( 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 1 Katip)

3-     Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

Denizlispor'da Boykot Sona Erdi Denizlispor'da Boykot Sona Erdi

4-     Başkanlık Divanına Toplantı Tutanaklarını Tutma ve İmzalama yetkisinin verilmesi,

5-     Kulüp Başkanının açılış konuşması ve konuşmacılara söz verilmesi,

6-     Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası,

7-     01.06.2022-31.05.2023 tarihleri arası  Bilanço ve Gelir-Gider Tablolarının okunması ve ibrası,

8-     01.06.2023-30.06.2023 arası geçici Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun okunması ve ibrası,

9-     Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası,

10-  26.04.2022 tarih ve 31821 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu uyarınca, Spor Kulüpleri Yasası’na tabi Spor kulübü olarak faaliyette bulunması için Denizlispor Kulübünün Dernekler vasfından  Spor Kulübü vasfına geçiş işlemleri için yeni Tüzüğün ve diğer işlemlerin yapılması hususunda karar alınması,

11- Gerekli Taşınır ve Taşınmaz Malları Satın Almak, tahsisini yaptırmak, kiralamak, satmak, taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurmak, her türlü inşaat ve tesisler yapmak, yaptırmak, bunları işletmek veya işlettirmek, şirketler kurmak, ortak olmak, vakıf tesis etmek, konularında yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

12-26.04.2022 tarih ve 31821 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunun ilgili borçlanma hükmü gereğince, bir önceki özel hesap dönemi  brüt gelirlerinin yüzde elli oranında borçlanma yapabilmesi için yeni Yönetim Kuruluna  yetki verilmesi,

13-Türkiye Futbol Federasyonu için delege tespiti hususunda yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

14-Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu için delegelerin tespiti hususunda yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

15-Kulüp isim hakkının bir bedel karşılığında  ( sponsorluk ve reklam karşılığı ) kiraya verilmesi hususunda yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

16-  Denizlispor Kulübü Derneğine bağlı futbol şubesinin 26.04.2022 tarih ve 31821 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonlar Kanunu, 14.09.2022 tarih ve 31953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Spor Kulüplerinin Birleşmesi Ve Malvarlığı Devri Yapmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve TFF Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı ve ilgili mevzuat uyarınca aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak kuruluş işlemleri tamamlanmış olan DENİZLİSPOR SPORTİF A.Ş. ünvanlı  anonim şirketine devri hususunda değerlendirilmesi  için yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

17-  Kuruluş işlemleri tamamlanmış olan Denizlispor Sportif A.Ş. ünvanlı anonim şirket ile Denizlispor Kulübü Derneği arasında mal varlığı devri sözleşmesi yapması ve devir ile ilgili tüm işlemleri yapması için  yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

18-  Kuruluş işlemleri tamamlanmış olan Denizlispor Kulübü Derneği’nin kurucusu ve hakim ortağı olduğu,  Denizlispor Sportif A.Ş. ünvanlı anonim şirketinin hisse yapı ve satış şartlarının değerlendirilmesi,

19-  Adayların Tanıtımı ve Divana kayıtlanmaları,

20-  Yeni Yönetim Kurulunun gizli oyla seçimi ( 1 Başkan, 20 Asıl, 12 Yedek Üye )

21-  Yeni Denetim Kurulunun seçimi ( 3 Asıl, 3 Yedek Üye )

22-  Yeni Sicil Kurulunun seçimi ( 5 Asıl, 3 Yedek Üye )

23-  Yeni Disiplin Kurulunun seçimi ( 5 Asıl, 3 Yedek Üye )

24-  Dilek ve Temenniler,

25-  Kapanış.