VERİMDER'den Enerji Tasarrufu Vurgusu

Her geçen gün azalan enerji kaynaklarımızı daha verimli kullanabilmenin yollarına ilişkin farkındalık oluşturmayı temel misyon olarak belirleyen Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği - VERİMDER, Denizli’de gerçekleştirdiği 26. toplantısında yapılarda enerjinin daha verimli kullanılabilmesi için yapılacaklara dikkat çekti.

DTO 01.11.2022, 16:53
VERİMDER'den Enerji Tasarrufu Vurgusu

Dalmaçyalı sponsorluğu ve Denizli Ticaret Odası iş birliği ile gerçekleştirilen toplantının ana gündem maddesi yapılarda enerji verimliliği oldu. Kurulduğu günden bu yana enerji verimliliği alanında faaliyetler gösteren Yapılarda Enerji Verimliliği – VERİMDER, enerji verimliliği alanında vatandaşları bilgilendirmek ve bu alanda güçlü bir farkındalık oluşturmak hedefiyle başlattığı Anadolu Buluşmaları toplantılarının 26.’sını Denizli’de gerçekleştirdi. Bugüne kadar binlerce kişiye enerji verimliliği hakkında bilgiler veren VERİMDER, Denizli toplantısını kamu kurumları, bürokrasi, üniversiteler, medya, inşaat-enerji sektörleri ve kanaat önderlerinin de yoğun ilgisiyle gerçekleştirdi.

Her geçen gün azalan enerji kaynaklarımızı daha verimli kullanabilmenin yollarına ilişkin farkındalık oluşturmayı temel misyon olarak belirleyen Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği - VERİMDER, Denizli’de gerçekleştirdiği 26. toplantısında yapılarda enerjinin daha verimli kullanılabilmesi için yapılacaklara dikkat çekti.

ZOLAN: “ÜLKELERİN TAM BAĞIMSIZ OLABİLMESİ ENERJİ BAĞIMSIZLIĞINDAN GEÇİYOR”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’de gerçekleşen VERİMDER’in 26. Toplantısında yapmış olduğu açılış konuşmasında şu sözleri aktardı: “Bugün burada şehrimiz, ülkemiz, dünyamız ve geleceğimiz için önemli bir toplantı gerçekleştiriliyor. Enerji dünyada çok kıymetli. Bugün baktığımızda savaşların, mücadelenin temeli enerji… Ayrıca enerji silah olarak da kullanılmak zorunda kaldı. Ülkelerin tam bağımsız olabilmesi, hayatına tek başına devam edebilmesi için enerji bağımsızlığına kavuşması gerekiyor. Üretmek maliyetli ve zahmetli. Eğer doğru enerji üretemezseniz, karbon ve emisyon alanında çevreye birçok olumsuzlukları beraberinde getirirsiniz. Vahşi tüketim, düşüncesizce kullanım, teknolojiyi kullanmadan ısıtmak – soğutmak, diğer enerjileri kullanmak ülkemizi ve dünyamızı başka boyuta getiriyor. En ucuz enerji, en temiz enerji kullanılmayan, tasarruf edilen enerjidir.”

“ENERJİYİ ARTIK SANAYİDEN ÇOK YAPILARDA KULLANIYORUZ”

Enerji verimliliği ve tasarrufuna ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye’yi karış karış gezdiklerini aktaran VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin yaptığı konuşmada şunları aktardı: “Türkiye'de bulunan 20 milyonu aşkın hanenin yüzde 80'den fazlası enerjiyi verimli kullanmıyor. Binalarda enerji tüketimi, sanayiyi geçmiş durumda. Enerjiyi artık sanayiden çok binalarda kullanıyoruz. Kullanılan enerjinin yüzde 40'ından fazlası da binalarda tüketiliyor. Araba alırken yakıtına dikkat ediyoruz ama konut alırken enerji verimliliğine dikkat etmiyoruz. 60 milyar dolar civarındaki enerji ithalatımızın yüzde 40'ı binalarda, konutlarda tüketiliyor. Bu durum maalesef cari açığımızı da büyütüyor. Daha az enerji tüketerek aynı randımanı sağlamalıyız. Enerji verimliliğini 20 milyon civarındaki haneye bölerek ve finansmanını da Dünya Bankası gibi kuruluşlardan sağlayıp ucuza mal edersek senede cari açığımızı 9-10 milyar dolar arasında daraltma imkanımız var."

“SADECE BİLİNÇ OLUŞTURMAK DEĞİL HAREKETE GEÇMEK DE ÖNEMLİ”

VERİMDER Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz ise konuşmasına VERİMDER hakkında bilgiler vererek başladı. Ardından dünyada ve Türkiye’de özellikle konutlardaki enerji verimliliğinin önemine yönelik açıklamalarda bulunarak, “Dünya şu anda enerji krizinin eşiğinde. Dolayısıyla enerji verimliliği ve tasarruf konuları çok daha öne çıkıyor. Binaların enerji verimliliğinin sağlanması da kritik bir noktaya geldi. Ülkemizde 25 milyon konuttan yüzde 80’e yakının enerji verimsiz olarak imal edildiğini biliyoruz. Binaların enerji verimli hale getirilmediği durumda sürdürülebilir bir geleceğin gerçekleşme şansı söz konusu değil” dedi. En önemli konu başlıklarından birinin iklim olduğuna da dikkat çeken Korkmaz, “2021 yılında Türkiye Paris İklim Anlaşması’nı imzaladı. Bu anlaşma imzalandıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın adı değişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı oldu. Bizim artık bir iklim politikamızın oluşması gerekiyor, çünkü bu anlaşmayı imzalayarak 2030 yılında, mevcut şartlara göre karbon emisyonlarımızı karbon salınımlarımızı azaltmayı taahhüt ettik. Ülkemizdeki sera gazı salınımlarının yüzde 40’a yakını binalardan kaynaklanıyor. Biz binalarımızı enerji verimli hale getirmeden ne o anlaşmanın yükümlülüklerini ne de gelecekte çok daha yaşanır bir ülke ve dünya oluşturma şansımız ne yazık ki söz konusu değil. Bu kapsamda bilinç seviyesi önemli, ancak sadece bilinç oluşturmak değil harekete geçmek de önemli” ifadelerini kullandı.

“BÖLGENİZİN İKLİMİNE VE YÖNETMELİĞE UYGUN SİSTEMLERİ SEÇİN”

VERİMDER Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz “Bugün vatandaşın cebinden çıkan paranın büyük bir kısmı ısıtılamayan ya da soğutulamayan evlerde uçup gidiyor. Yapılarda en fazla enerji kaçağı, ısı yalıtımı olmayan binalarda oluşuyor.  Enerji verimliliği ve tasarrufu denince ilk akla gelen yöntem, binaların dış cephelerine yalıtım uygulanmasıdır. Isı yalıtımı kalınlıkları bölgeden bölgeye fark gösteriyor. Denizli gibi soğuk illerde ısı yalıtımının standartlara uygun daha kalın malzeme ile gerçekleştirilmesi gerekiyor.  Doğru malzeme seçimi ve sistem standartlarına sahip paket sistem kullanımı büyük önem taşıyor.  Burada uygulamadan ziyade bir sistemden bahsetmeliyiz. Tekniğine uygun bir ısı yalıtımı uygulaması ile yaklaşık %50 enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Bunun yanı sıra binaların görünümü güzelleşirken yapının korunmasına da katkı sağlanmaktadır” dedi.

Her geçen gün azalan enerji kaynaklarımızı daha verimli kullanabilmenin yollarına ilişkin farkındalık oluşturmayı temel misyon olarak belirleyen Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği - VERİMDER, Denizli’de gerçekleştirdiği 26. toplantısında yapılarda enerjinin daha verimli kullanılabilmesi için yapılacaklara dikkat çekti.

“VERİMLİLİK İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ ÇAĞIN VAZGEÇİLMEZ GÜNDEM MADDESİ”

Denizli ticaret odası olarak, şehrin ve insanların yararına olan her türlü girişimde öncü ve destekçi olduklarını belirten Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen Kartay sözlerini şu şekilde sürdürdü:  “Denizli’de teknik tekstile dönüşüm projemiz kapsamında, Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi ile iş birliği protokolü imzaladık. Bu protokol sayesinde, tekstil sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin enerji verimliliklerini analiz edip raporlayarak, kayıp ve kaçaklarının en aza indirilmesini sağlamak üzere şubat ayında harekete geçtik. Daha öncesinde de Avrupa Birliği kaynaklarıyla hazırladığımız öğrenmeyi inşa ediyoruz projemizin kapsamında ısı, ses, su ve nem yalıtımı eğitimleri düzenledik. “Küresel enerji talebindeki artış, 2021’de yaklaşık yüzde 4,6 idi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’mızın ekim ayındaki verilerine göre Türkiye’de elektrik enerjisi tüketimi ise geçen yıl bir önceki yıla göre %8,74 elektrik üretimi de %9,14 arttı. Ancak ülkemiz, enerji ihtiyacını karşılamada, yüzde 74 gibi çok büyük bir oranda dışarıya yani ithalata bağımlı. Türkiye’nin enerji ithalatı için ödediği miktar, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99 arttı. Verimlilik içinde bulunduğumuz çağın en önemli ve vazgeçilmez gündem maddelerinden biridir. İnsanın, yapıların ve kurumların verimliliğini artırabilmek için bilimsel çalışmalar yürütülmektedir. VERİMDER’in Denizli Ticaret Odamız ve Dünya Gazetesi’nin iş birliğiyle organize ettiği iklim değişikliği, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konularını ele aldığımız Anadolu Buluşmaları, bu anlamda atılan büyük bir adımdır.”

Her geçen gün azalan enerji kaynaklarımızı daha verimli kullanabilmenin yollarına ilişkin farkındalık oluşturmayı temel misyon olarak belirleyen Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği - VERİMDER, Denizli’de gerçekleştirdiği 26. toplantısında yapılarda enerjinin daha verimli kullanılabilmesi için yapılacaklara dikkat çekti.

“ÖNCELİK MEVCUT ENERJİNİN KORUNMASI OLMALI”

Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz yapmış olduğu konuşmasında şu sözleri aktardı: “70’li yıllarda enerji verimliliğini iki ampulden birini söndür olarak algılıyorduk. Bugüne geldiğimizde gördük ki tasarrufun sadece yüzde 5’iymiş bu sorun. Kendimizi karanlıkta bırakarak enerji tasarrufu sağlamak yerine zihnimizi aydınlatmak ve kullanmadığımız enerjiyi harcamamak daha önemliymiş. Enerjiden tasarruf etmek için önce konu hakkında bilincin yükseltilmesi gerekiyor. Önce var olan enerjiyi korumak sonrasında alternatif enerji kaynakları aramak gerekiyor. VERİMDER’in de gezme sebebi enerjiyi verimli kullanma konusunda bilinçlendirme sağlamak. Isı yalıtımı, enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda halkı bilinçlendirmek, toplumda farkındalık oluşturmak son derece önemli.”

Kaynak: Denizliaktuel.com - Haber Merkezi
Yorumlar (0)
banner1093
Namaz Vakti 04 Aralık 2022
İmsak 06:29
Güneş 07:56
Öğle 12:59
İkindi 15:30
Akşam 17:52
Yatsı 19:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Rizespor 14 25
4. Pendikspor 14 25
5. Bodrumspor 15 25
6. Keçiörengücü 14 25
7. Boluspor 14 25
8. Bandırmaspor 15 24
9. Manisa FK 14 23
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
sanalbasin.com üyesidir