Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) bugün MEB'e 'yeni müfredat taslağı' tepki göstermek için Türkiye çapında eş zamanlı basın açıklaması yaptı.

Denizli’de de Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan Eğitim Sen üyeleri adına basın açıklamasını Şube Başkanı Hüseyin Özdemir okudu.

Hüseyin Özdemir, yeni müfredat taslağının "düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlandığını" söyledi.

Whatsapp Image 2024 05 02 At 17.35.10

“YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ HAREKET ETTİLER”

Sevil Kaynak Ortaokulu Öğrencileri Denizli’ye Gurur Yaşattı Sevil Kaynak Ortaokulu Öğrencileri Denizli’ye Gurur Yaşattı

Özdemir, Müfredat değişikliklerinin tüm eğitim kademelerinde işlenecek dersleri dolayısıyla tüm toplumu ilgilendiren düzenlemeler olduğunu söyleyerek, “Normalde müfredat değişiklikleri yapılırken bilim insanları ve eğitim sendikalarının görüşlerinin alınması gerekir. Ancak bakanlık bu konuda ‘yangından mal kaçırır gibi’ hareket etmiştir. Ve sonuç olarak iktidar nasıl bir insan modeli yetiştirmek istiyorsa eğitim müfredatını da ona uygun şekilde hazırlamıştır.

Müfredat değişikliklerinde laik ve bilimsel eğitim geri plana itilmiştir. Bütün ders kitaplarında milli ve manevi değerleri merkeze almıştır. Milli ve manevi değerler vurgusu yaratılan tüm eşitsizliklerin üzerini örtmek için kullanılmaktadır. MEB’in öncelikli hedefi iktidarın siyasal ideolojisinin açık ve örtük olarak öğrencilere aktarılmasıdır.” dedi

“BİLİM, TARİH, FELSEFE VE SANAT HEDEF ALINMIŞTIR”

Müfredat taslağının başlığının “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” olarak belirlenmiş olması bu tespitimizi doğrulamaktadır diye konuşan Özdemir açıklamasında şu görüşlere yer verdi;  “Ders kitaplarında yüzde 35 oranında ‘sadeleştirme’ yapıldığı iddiasıyla doğrudan bilim, tarih, felsefe ve sanat derslerinin hedef alındığı görülmektedir. Bazı derslerde ünite ve kazanım sayıları azaltılmış ‘tek din, tek mezhep ve tek kimlik’ üzerinden  ‘dini’  referanslarla donatılmış bir müfredat taslağı hazırlanmıştı. Türkiye’de yaşayan farklı kimlikler, inançlar ve kültürler ya hiç görünmez kılınmış ya da ‘karşı tarafta’ gösterilmiştir.

AKP iktidarında son yirmi yılda felsefe, bilim, beden eğitimi, resim ve müzik ders saatleri azaltılmış din derslerinin sayısı arttırılmıştır. Otizmli ve zihinsel engelli çocuklara yönelik zorunlu din dersi getirilmiş, okul öncesinde ‘manevi değerler’ seminerleri verilmiş, yine okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri camilere götürülmüş, din eğitimi fiilen okul öncesine ve kreşlere kadar indirilmiştir.

AKP’nin istediği insan modelinin çağın ne denli gerisinde, sicilinin ne denli bozuk olduğunu 4+4+4 sürecinden biliyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızın eğitiminde telafisi güç olumsuzluklar yaratacak bu müfredat değişikliği kabul edilemez. Eğitim Sen olarak eğitim müfredatı olmaktan çok siyasi iktidarın siyasal-ideolojik hedeflerini gözeten, tek adam rejiminin yaratmaya çalıştığı toplum modelini temel alan, laiklik ve bilim karşıtı yeni müfredatı reddediyoruz.”