banner609

Denizli’de Okullar İçin Karar Alındı

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından normalleşme adımları sonrası eğitim-öğretim hakkında yeni kararlar alındı.

EĞİTİM 03.03.2021, 21:13
Denizli’de Okullar İçin Karar Alındı
banner930

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, normalleşme adımları kapsamında Vali Ali Fuat atik başkanlığında toplandı. İlkokullarda haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim yapılacak. Ortaokulların 5’inci, 6’ncı ve 7’nci sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim yapılacak. İmam hatip ortaokullarının 5’inci, 6’ncı ve 7’nci sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim gerçekleşecek. Ortaokulların 8’inci sınıflarında, sınıf mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda haftada 12 ders saati, diğer durumlarda ise haftada 22 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. İmam hatip ortaokullarının 8’inci sınıflarında, sınıf mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda haftada 14 ders saati, diğer durumlarda ise haftada 24 ders saati yüz yüze eğitim düzenlenecek. Okullar bünyesindeki ana sınıfı ve uygulama sınıflarındaki yüz yüze eğitimin, sınıfın bağlı bulunduğu okulda yüz yüze eğitimin devam ettiği günlerde gerçekleşecek. Özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları ve özel eğitim ana sınıflarında öğle arası verilmeyecek olup bir ders saatinin 30 dakika; teneffüslerin ise 10 dakika olacak şekilde haftada 5 gün ve günde 6 ders/etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılmasına, Yüz yüze eğitim dışında kalan ders saatlerinin ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlanmasına, Bilim ve Sanat Merkezlerinin (BİLSEM) de programları dahilinde yüz yüze eğitim yapmalarına, Velisi tarafından yüz yüze eğitime katılmak istemediğini dilekçe ile bildiren öğrencilere, BİLSEM idareleri tarafından uzaktan eğitim yoluyla destek eğitiminin sürdürülebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına, Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerin sınıf seviyelerine ve risk durumuna göre destek eğitim odası eğitim faaliyetlerinin, yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla devam edecek. Sınıf mevcutlarının kalabalık olduğu ve seyreltme ihtiyacı duyulan tüm sınıfların ikiye bölünerek yüz yüze eğitim yapılabilmelerine, bölünme sonucu oluşan grupların hangi gün okula geleceğinin okul müdürlüklerince planlanacak. Tüm sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitimin yapıldığı gün ve saatlerin dışında kalan diğer ders ve etkinliklerin uzaktan eğitim yoluyla işlenmesine, Uzaktan eğitim yoluyla işlenecek derslerde canlı ders uygulamalarının yanı sıra EBA TV ve EBA Portal'da yer alan içeriklerden yararlanılmasına, Yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrencilerin, sınıfının konu ve kazanımlarının işlenen bölümünün tamamından sorumlu olmasına ve okullarında yüz yüze gerçekleştirilecek ölçme değerlendirme sınavlarına katılacak.

UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

 İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders saatinin 30 dakika; teneffüslerin ise 10 dakika olacak şekilde planlanacak. Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği ile Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında taşıma hizmeti veren araçlarda hijyen koşullarının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasına ve araçlardaki oturma düzeninin öğrencilerin birbirleriyle temasını asgari seviyeye indirecek şekilde düzenlenecek. Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği hükümleri kapsamında taşınan öğrencilere yemek hizmeti verilebilmesi için ilçe hıfzıssıhha kurullarından olumlu görüş alınacak olup yemek hizmeti verilmesi halinde yemekhanelerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun tedbirlerin alınacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin puanların Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ölçme ve Değerlendirme hükümleri esas alınarak verilmesine, tüm sınavların yüz yüze gerçekleştirilmesine, Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinde herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınmasına. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrencilerin Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilgili ders öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınmasına, birinci sınavlarla ilgili takvimin ivedilikle belirlenerek öğrenci ve velilerine duyurulacak. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınmasına ve okula gelmeyen öğrencilerin devamsız sayılmayacak. 

SEYRELTİLMİŞ SINIF UYGULAMASINA GİDİLECEK

Dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek olup bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek ve ihtiyaç olması durumunda seyreltilmiş sınıf uygulamasına gidilecek. Ortaöğretim kurumları yönetimlerince, yüz yüze eğitim için gruplara ayrılan şubelerden, her bir grubun haftanın hangi iki günü okula geleceği eğitim kurumu müdürlüklerince planlanacak. Eğitim kurumlarında derslik ve eklentilerin periyodik olarak kapsamlı şekilde genel temizliği yapılacak. Yüz yüze eğitim için belirlenen günlerde; Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında günde en fazla 10 ders saati, diğer ortaöğretim kurumlarında ise günde 8 ders saati, her ders saati süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. Ayrıca öğle arası uygulamasının yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa süresi eğitim kurumu yönetimince belirlenecek. Eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim, 02 Mart 2021 Salı gününden itibaren başlamış olup hazırlık ve planlamalarını yapamadıkları için belirtilen tarihte yüz yüze eğitime başlayamayan eğitim kurumları en geç 08 Mart 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak şekilde gerekli hazırlık ve planlamalarını tamamlayacak. Ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitimde; Haftalık Ders Çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve meslekî derslerden, öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, okul yönetimince belirlenenler, yüz yüze eğitim; bunların dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek. Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olup bu hususta devam zorunluluğu aranmayacak. Ancak eğitim kurumunun öğrencileri takip edebilmesi ve bu kapsamda gerekli önlem ve tedbirleri alabilmesi amacıyla yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için velileri tarafından; Covid-19 salgını kapsamında herhangi bir nedenle öğrencisini yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediğine ilişkin talebini bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletmesi gerekecek. Yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler; sınıfının konu ve kazanımlarının işlenen bölümünün tamamından sorumlu olacak, bu çerçevede Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden gerçekleştirilen uygulamalar, canlı sınıf uygulamaları ile EBA TV üzerinden yürütülen eğitimi takip edecekler ve eğitim kurumlarında yüz yüze gerçekleştirilecek ölçme ve değerlendirme sınavlarına katılacaklar. Seyreltilmiş sınıf uygulaması sonucunda ihtiyaca bağlı olarak; eğitim kurumu yönetimlerince yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim, senkron/eş zamanlı şekilde yürütülecek, ayrıca ihtiyaç oluşması durumunda geçici öğretmen görevlendirmesi, ücretli öğretmen görevlendirilmesi ile uzaktan eğitim kapsamında sınıf/şube birleştirmesi yapılabilecek. "Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği" ile "Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında taşıma hizmeti veren araçlarda hijyen koşullarının sağlanması için gerekli tedbirler alınacak ve araçlardaki oturma düzeni öğrencilerin birbirleriyle temasını asgariye indirecek şekilde planlanacak. "Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği" hükümleri kapsamında taşınan öğrencilere yemek hizmeti verilebilmesi için il/ilçe hıfzıssıhha kurullarından olumlu görüş alınması, yemek hizmeti verilmesi hâlinde yemekhanelerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun tedbirlerin alınacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI

Ortaöğretim kurumlarının 12. sınıflarda yüz yüze eğitime 02 Mart 2021 Salı gününden itibaren başlanıldı. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam edenler ile ikinci dönemde devam etmek isteyenlerin durumlarının değerlendirilerek 08 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren söz konusu eğitime devam etmelerinin sağlanacak. Mesleki ve teknik anadolu lisesi, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimine 02 Mart 2021 Salı gününden itibaren başlanacak. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile çok programlı liselerin alan/dal derslerinin yüz yüze eğitimlerinde “meslek.eba.gov.tr” internet adresinde yayınlanmakta olan “2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İkinci Dönem Çerçeve Öğretim Programı” kullanılmasına, söz konusu çerçeve öğretim programlarında yer alan derslerin uygulama kazanımları yüz yüze, teorik olan kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak şekilde zümre öğretmenler kurulunca planlanacak. Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrencilerin, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılmasına, Ancak okul pansiyonlarında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla okula erişim sorunu olan öğrencilere öncelik verilecek olup gereken salgın tedbirlerinin alınmasında hassasiyet gösterilmesine, Yüz yüze eğitimin olmadığı günlerde pansiyonlarda gerekli tedbirlerin alınarak aksaklığa meydan verilmeyecek. Yüz yüze planlanmayan dersler ile yüz yüze seyreltilmiş olarak uygulanan derslerin kalan kısımlarının uzaktan eğitim kapsamında yürütülmesine, öğrencilerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarında yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacak. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında haftada 5 gün, günde 6 ders saati, her bir ders saati 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi 10 dakika olacak şekilde ve öğle arası dinlenme süresi verilmeden yüz yüze eğitim yapılmasına, yüz yüze eğitim dışında kalan ders saatlerinin ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlanmasına, Bilim ve sanat merkezleri de programları dâhilinde yüz yüze eğitime geçebilmelerine, Yüz yüze eğitime veli dilekçesi ile katılmayacak olan bilim ve sanat merkezleri öğrencilerinin destek eğitimlerinin, BİLSEM yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerimizin bulunduğu ilin risk durumuna göre destek eğitim odası eğitim faaliyetlerinin yüz yüze veya uzaktan başlanacak. Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların, eğitim kurumlarında yüz yüze yapılmasına, Sınav takviminin; 08 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanmasına, eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanmasının sağlanmasına, birinci döneme ilişkin iş ve işlemlerin 26 Mart 2021 Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemlerin ise 31 Mart 2021 Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okulların, ikinci dönemin birinci sınavlarını 08-26 Mart 2021 tarihleri arasında; birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okulların ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlanacak. İlçe hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe millî eğitim müdürlükleriyle alacakları karar doğrultusunda ortaöğretim kurumlarının haftanın 2 günü yüz yüze eğitim yapılabilmelerine, barınma ihtiyacı olan öğrencilerin gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre okul pansiyonlarında kalabilecek. Resmî eğitim kurumlarında 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları ile özel öğretim kurumlarında 8 ve 12. sınıflara yönelik takviye kurslarının yüz yüze devam edecek. Ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında; haftada iki gün, günde 8 saat ve seyreltilmiş sınıf uygulaması şeklinde yüz yüze eğitim uygulanmasına, 12. sınıflarda ise yüz yüze yapılacak derslerin, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak haftada en az 16 en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarının 9, 10 ve 11. Sınıflarında haftada 2 gün, seyreltilmiş sınıflarda yapılacak yüz yüze eğitimlerde, meslek derslerindeki uygulama kazanımlarına öncelik verilecek. Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarının, ders saati okul yönetimlerince belirlenmek üzere, yüz yüze yapılacak eğitimlerde, ortak derslerin yanında 9 ve 10. sınıflarında Kur’an-ı Kerim ve Arapça, 11. sınıflarında Kur’an-ı Kerim ile Hitabet ve Mesleki Uygulama derslerine yer verilmesine, 12. sınıflarda ise yüz yüze yapılacak derslerin, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.

Kaynak: Denizliaktuel.com - Haber Merkezi
banner935
Yorumlar (0)
sanalbasin.com üyesidir