Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 23 Mayıs'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

Konut Satışlarında Düşüş Sürüyor Konut Satışlarında Düşüş Sürüyor

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanunla, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik yapıldı. Buna göre, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamamasına dair hükme aykırı hareket edenlere, her bir aykırılık için 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacağı hükmüne aykırı hareket edenlere, her bir aykırılık için 1 milyon liradan 12 milyon liraya kadar ceza verilebilecek.

Ticaret Bakanlığı, bu hükme bir takvim yılı içinde en az 3 defa aykırı hareket ederek idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin iş yerlerini 6 güne kadar kapatmaya yetkili olacak.

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'DA DEĞİŞİKLİK

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da "Ceza hükümleri" başlığı "Yaptırım hükümleri" olarak değiştirilirken, malları süresinde teslim veya monte etmeyenler hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 2 bin 200 Türk Lirası, bir mal veya hizmetin satışından kaçınanlar hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 2 bin 200 Türk Lirasından az olmamak üzere satışından kaçınılan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam satış fiyatının yüzde 10'u kadar idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

SATIŞ SONRASI HİZMETLER ARTTI

Üretici ve ithalatçılar hakkında; satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alınmaması durumunda 1 milyon 115 bin Türk Lirası, Bakanlıkça (Ticaret Bakanlığınca) oluşturulan sisteme kayıt yapılmaması veya kaydın güncellenmemesi durumunda her bir servis istasyonu için 18 bin Türk Lirası, her türlü mecra ve faaliyetlerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde “özel servis” ibaresini kullanmayan özel servis istasyonları hakkında 18 bin Türk Lirası, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi boyunca asgari servis istasyonu sayısını sağlamayan üretici ve ithalatçılar hakkında eksik kalan her bir servis istasyonu için 124 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Editör: Orhun Çoban