Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yediemin depolarında bulunan ve artık hukuken korunmasına gerek kalmayan hacizli malların satış sürecinin başladığını duyurdu. Resmi Gazete'de 18 Ekim'de yayımlanan tebliğ ile 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren uygulama kapsamında, haciz kararı kaldırılmış mallar öncelikle mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabilecek. Borçlunun malı teslim almaması durumunda ise rehin hakkı sahibine malı alma imkanı tanınacak. Hakların kullanılmaması halinde ise mallar, kamu yararına MKE A.Ş.'ye devredilecek ve satıştan elde edilecek gelir hak sahiplerine ödenecek.

PAÜ’lü Akademisyen Nazlıoğlu, TÜBA Üyesi Oldu PAÜ’lü Akademisyen Nazlıoğlu, TÜBA Üyesi Oldu

SATIŞ SÜRECİNİN AŞAMALARI

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda satış sürecinin detaylarını madde madde açıkladı. Süreç şu şekilde işleyecek:

  • 1-10 Kasım tarihleri arasında Gümrük İdaresi, serbest dolaşımda olmayan tasfiye konusu malın teslimi için başvurarak teslim alabilir.
  • Gümrük İdaresi tarafından mal tasfiye edilmezse, Tahsil Dairesi, 10-20 Kasım tarihleri arasında malı muhafaza veya satış işlemleri için alabilir.
  • Mal gene tasfiye edilemezse, borçlu 20-30 Kasım tarihleri arasında yedieminlik ücretini ödeyerek malı teslim alabilir.
  • Mal bu suretle de tasfiye edilmezse, rehin hakkı sahibi 1-10 Aralık tarihleri arasında hakkını kullanabilir.
  • Sicile kayıtlı mallar için, yukarıdaki adımlarla mal tasfiye edilmezse, tasfiye dairesi 10 Aralık'tan itibaren resen satış işlemlerine başlayacak.
  • Bu usulle de satılamayan mallar, yediemine satış suretiyle teslim edilecek.
  • Sicile kayıtlı mallar için yukarıdaki adımlarla mal tasfiye edilmezse, MKE A.Ş., belirli bir süre içinde hurda bedelini ödeyerek malı teslim alabilir.
  • Malın hala tasfiye edilememesi halinde, malın mülkiyeti bedelsiz olarak Kızılay'a devredilecek.