Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Denizli Başmüdürlüğü, TMO Genel Müdürlüğü'nün 2023-2024 tarım dönemi haşhaş ekim talimatını paylaştı. Buna göre, 2023-2024 tarım dönemi haşhaş ekimi için izin başvuruları sadece TMO'nun internet sayfasında yer alan Haşhaş Üretim Başvuru Sistemi (HÜBAS) üzerinden gerçekleştirilecek.

ZİRAAT ODASI VE ÇKS KAYITLARI YETERLİ DEĞİL

Üreticiler ekim başvurusunda bulunacağı parseller için Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe teşkilatlarınca düzenlenecek Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi alınmasını müteakip HÜBAS üzerinden ekim izin talebinde bulunacak. Sadece Ziraat Odaları ve ÇKS kayıtları haşhaş ekim izni için yeterli olmayacak. Üreticinin HÜBAS'tan yaptığı başvuru sistem üzerinden muhtar onayına, muhtar onayı sonrasında ise TMO onayına yansıyacak. Onay bekleyen başvurular  günlük olarak takip edilecek ve sonuçlandırılacak.

İşte Denizli CHP’den Aday Adayı Olan İsimler İşte Denizli CHP’den Aday Adayı Olan İsimler

Haşhaş ekim başvuru süresi mevzuat gereği 30 Ekim 2023 tarihine kadar olup bu tarihten sonra HÜBAS sistemi ekim izni başvurusuna kapatılacak. Her bir üretici ÇKS'ye kayıtlı en fazla 3 parsel için ekim izni alabilecek. Bu tarım döneminde de önceki yıllarda olduğu gibi köy/mahallelere aktarılacak kota kadar ekim yapılabilecek olup kotanın üreticilere adil olarak dağıtılması ve kota kaydırmaları için muhtarlarla irtibat halinde olunacak.

ÜRETİCİ BAŞINA 30 DEKAR SINIRLAMASI OLMAYACAK

Geçtiğimiz yıl uygulanan üretici başına 30 dekar ekim alanı sınırlaması bu yıl uygulanmayacak. Uydu görüntüleri üzerinden yapılacak ölçüm-kontrol ve verim tahmini çalışmaları kapsamında küçük alanların tespitinde zorluklar yaşandığından ve kolluk  kuvvetlerinin talebi üzerine 500 m²'den küçük parseller için haşhaş ekim başvurusu yapılamayacak. Yazlık ekilişler için izin belgesi tanzim edilmeyecek olup kışlık ekim için izin belgesi düzenlenmiş alanlar için yenileme ekimi yapılabilecek.

Haşhaş ekim alanları uydu görüntüleri üzerinden takip ve kontrol edileceğinden kesinlikle beyan edilen alan dışında ekim yapılmamasına dikkat edilecek. Birden fazla parselde üretim yapan üreticiler tüm parsellerinde TMO'dan temin ettikleri tohumluklarını ya da kendi tohumluklarını tercih edecekler. TMO tohumluklarını kullanacak üreticilere haşhaş tohumlukları dekara 1 kg hesabıyla dağıtılacak. Üretici, yenileme ekimi yapması durumunda ilave dekar başına 1 kg daha haşhaş tohumluğu alabilecek.

TOHUMUN KİLOSU 75 TL

Dağıtılan her 1 kg tohumluk bedeli için KDV hariç 75,00 TL/Kg, 2024 yılında TMO'ya satılacak ürün bedelinden tahsil edilecek. TMO'dan tohumluk alıp ektiğini beyan eden ancak tohumlukları kullanmadığı veya diğer tohumluklarla karıştırarak kullandığı tespit edilen üreticiden ise fatura karşılığı kaydedilen borca ilave olarak her 1 kg tohumluk bedeli için cezai şart niteliğinde 75,00 TL/Kg daha tahsil edilecek.