32 örgütün bir araya gelerek oluşturduğu Denizli Laiklik Platformu’nun çağrısıyla yüzlerce vatandaş bugün Çınar Meydanı’nda toplandı. Burada yapılan basın açıklamasını Baro Kadın Hakları Komisyonu’ndan İrem Erdoğan okudu.

İrem Erdoğan, Cumhuriyet’in tarihsel ilerleme, aydınlanma olduğunu söyleyerek, “Cumhuriyet’in 100. Kuruluş yılını geride bıraktık. Cumhuriyet kulluktan ve tebaadan yurttaşlığa geçiş demektir. Bilimsel ve çağdaş ilkelere göre toplumun yapılanması, eşit yurttaşlığın hayata geçirilmesi için güvencelerin anayasal olarak düzenlenmesi demektir. Cumhuriyeti kuranların başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere zor şartlarda verdiği mücadeleler ve sonrasında gerçekleştirdiği devrimler dünya tarihinde mazlum devletlere umut olmuş, örnek olmuştur.

001-2

Gülizar Biçer Karaca: “Devlet Desteği Mecburidir” Gülizar Biçer Karaca: “Devlet Desteği Mecburidir”

Laiklik ilkesinin ilk adımı 1924 Anayasası’nda atılmış, 5 Şubat 1937’de yapılan değişiklikle Anayasa’ya ‘Türkiye Cumhuriyeti; cumhuriyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır.’ biçiminde girmiştir. Anayasa’nın 4. Maddesinde yer alan laiklik ilkesi, değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez temel nitelikleri arasındadır. Bu anlamıyla laiklik din, vicdan ve ibadet özgürlüğünün en temel koşuludur. Laiklik; aklın, bilimin, hukukun üstünlüğünün esas alındığı onurlu bir yaşamın harcı niteliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin harcını oluşturur.

Ayrıca laiklik ilkesi ve bu çerçevede yapılandırılmış eğitim sistemi toplumdaki farklı inanç, farklı mezhep, farklı kimlik, farklı cinsiyet ve cinsel kimlikler ile inananlar ve inanmayanların bir arada barış içinde yaşayabilmeleri için son derece önemlidir. Bugün laikliği savunmak otoriterleşmeye karşı demokrasinin, özgürlüğün, eşitliğin, başta kadınların ve tüm yurttaşların toplum hayatına eşit bireyler olarak katılımının biricik şartıdır.” Diye konuştu.

003-2

“OKULLARDA ÖĞRETMENLER DIŞINDA HİÇ KİMSE DERSLERE GİREMEZ”

Devletin okulları cemaat ve tarikatların arka bahçesi olduğunu belirten İrem Erdoğan, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “5 Şubat 2024 itibariyle güzel ülkemizde karşılaştığımız manzara şöyledir: Eğitim alanında; devlet okulları cemaat ve tarikatların arka bahçesi yapılmaya çalışılmakta, ÇEDES protokolleri ile ‘Diyanet gönüllüleri’ ile okul öncesi yavrularımızdan başlamak üzere ilkokulların 3. ve 4. sınıflarına kadar uzanan bir pervasızlıkla ‘dinî ve ahlaki’ eğitim kisvesiyle okullarımıza öğretmenler dışında bazı kişiler sokulmaktadır. Oysa okullarda öğretmenler dışında hiç kimse derslere giremez. Öte yandan MEB verilerine göre 1,5 milyona yakın öğrencimiz mesleki eğitim adı altında (MESEM) sermayeye ucuz işgücü olarak peşkeş çekilmektedir 2023-2024 Eğitim-Öğretim dönemi olan Eylül’den bugüne bu kuralsız, kontrolsüz düzen 8 öğrencimizi iş cinayetleri ile hayattan koparmıştır. Acilen MESEM uygulamalarında çocuk işçiliğine son verilmelidir.”

005-1

“LAİKLİK İLKESİNDEN VE MEDENİ KANUN’DAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Medeni Kanuna yönelik her türden saldırıya karşı kadınlar olarak haklarımızın bekçisiyiz diyen Erdoğan, “Sonuç olarak Tevhid-i Tedrisat Kanunu yerle bir edilmiş, eğitimde eşitsizlikler ve hak gaspları ciddi boyutlara ulaşmıştır. Hukuk alanında; Medeni Kanunu yok saymaya yönelik gerici saldırılarla kadınların Cumhuriyet sayesinde elde edilen tüm kazanımları yitirilmek üzeredir. Kadınlar evlere hapsedilmek ve iş yaşamından koparılmak istenirken eşitlikçi aile yapısı yerine ‘Kadınların çalışması kocalarının iznine bağlıdır.’ anlayışı yine diyanet tarafından yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Bunlara bağlı olarak kız çocuklarının okuması önündeki bariyerler giderek yükseltilmekte ve okullaşma oranları düşmektedir. 17 Şubat Medeni Kanunun yıldönümüdür ve bir kez daha ifade ediyoruz ki Medeni Kanuna yönelik her türden saldırıya karşı biz kadınlar başta olmak üzere bu ülkenin yurtseverleri buradayız ve haklarımızın bekçisiyiz.

007-1

 Bizler anayasal güvence altına alınmış laiklik ilkesinden ve Medeni Kanun’dan asla vazgeçmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Artık bıçak kemiktedir. Bu fakr-u zaruret içinde Denizli’nin kadınları, yurtseverleri, aydınları, eğitimcileri, öğrencileri, velileri, sivil toplum örgütleri, siyasi partileri olarak laiklik mücadelesini yükselteceğimizi beyan ederiz.” Diye konuştu.

004-1

Kalabalık basın açıklamasından sonra Çınar Meydanı’ndan Atatürk Bulvarı’na yürüdü. Dinci gerici eğitime hayır, karanlığa teslim olmayacağız, okullarda imam istemiyoruz, laik, bilimsel, demokratik eğitim, Medeni Kanun’a dokunma sloganları atan grup Merkez Bankası’nın önünden dağıldı.

008-1

Editör: Orhun Çoban