Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tebliğine göre, Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranı vadeye göre farklılaştırıldı. Değişikliğin, KKM'den TL vadeli mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak yorumlandı.

10 PUAN ARTIRILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli Merkez Bankasınca kur/fiyat koruma desteği sağlanan kur korumalı mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranı 10 puan artırılarak yüzde 15'ten yüzde 25'e yükseltildi. Merkez Bankasınca kur/fiyat koruma desteği sağlanan hesaplara ilişkin 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5'e indirildi.

UZUN VADE ÖN PLANA ÇIKIYOR

Benzine İndirim Geliyor Benzine İndirim Geliyor

Daha önce kur korumalı hesaplarda zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü tüm vadeler için yüzde 15'ti. Kararla TL vadeli mevduatlar desteklenirken, KKM'de uzun vadenin ön plana çıkarılması hedeflendi. Piyasada oluşan TL likidite fazlasının, zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmeye devam edileceği yorumlandı. Reuters'ın başvurduğu dört bankacının hesaplamalarına göre TCMB'nin bu adımı ile 300 milyar TL'ye yakın TL likiditenin sistemden çekileceği öngörülüyor.

Zorunlu karşılık oranının artışıyla birlikte bankaların KKM'den TL mevduata dönüşüm hedeflerinde daha teşvik edici olması bekleniyor