Denizli’de faaliyet gösteren 29 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Denizli Laiklik Platformu, laiklik karşıtı eylemleri protesto etmek amacıyla eylem yapacak.

MHP’li Yılmaz; "Gazze'deki Zulüm İnsanlık Suçudur" MHP’li Yılmaz; "Gazze'deki Zulüm İnsanlık Suçudur"

Platform üyeleri Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde basın açıklamasında bulundu. Platform adına konuşan Dönem sözcüsü Ayşegül Odabaşıoğlu; ‘Laiklik’ ilkesinin, 1924 Anayasası’na 5 Şubat 1937 tarihinde yapılan değişiklikle; 2. maddeye devletin nitelikleri olarak ‘Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve İnkılâpçıdır’ biçiminde girmiştir. Daha sonra 1961 Anayasası’nda ve son olarak 1982 Anayasası’nın 2. maddesinde laiklik ilkesi Cumhuriyetimizin nitelikleri arasına ‘Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzur, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir’ şeklinde yer almıştır. Anayasamızın 4. maddesinde laiklik ilkesi, değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez temel nitelikleri arasında sayılmıştır. 5 Şubat 1937’de Anayasamız ile güvence altına alınan laiklik ilkesi, din, vicdan ve ibadet hürriyetinin güvencesi olması yanında aklın, bilimin, hukukun üstünlüğünün esas alındığı onurlu bir yaşam biçiminin de temelini oluşturur. Laik devlet tüm yurttaşlarına eşit mesafede yaklaşırken onları tebaa ya da kul değil eşit yurttaşlar olarak niteler” dedi.

“LAİKLİK KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR”

Laikliği yok etmeye yönelik tüm uygulamaları ve politikaları şiddetle eleştirdiklerini ifade eden Odabaşıoğlu; “Laiklik ilkesini yok saymaya yönelik uygulama ve saldırılara karşı ‘Laiklik Kırmızı Çizgimizdir.’ 5 Şubat 2024 tarihinde, saat 17.00’de tüm demokratik kitle örgütlerini, sendikaları, odaları, siyasi partileri, yurtseverleri ve halkımızı sesimizi yükseltmeye Çınar Meydanı’na davet ediyoruz. Laiklik yoksa demokrasi, adalet, özgürlük, insan hakları da yok. Bugün laikliği kazanma mücadelesinde yerini al” diye konuştu.

Editör: Orhun Çoban