Milli Eğitim Bakanlığı’nca bu yıl 2 Haziran 2024'te yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı kapsamında başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi. Sınavın başvuruları, 18-29 Mart tarihleri arasında yapılacak.

BAŞVURULAR E-OKUL SİSTEMİ ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİREBİLECEK

Ücretsiz gerçekleştirilecek sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Okul müdürlükleri, başvuru işlemleri için öğrencilere rehberlik edecek. Sınav başvuruları, 1 Nisan’a kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak. Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını e-Okul üzerinden takip edebilecekler. Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak.

Minik Eller Suyu Korumak İçin Eğitim Aldı Minik Eller Suyu Korumak İçin Eğitim Aldı

GİRİŞ BELGELERİ 24 MAYIS'TAN İTİBAREN AÇIKLANACAK

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs’tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınarak mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrenciler sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklar. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak. Sınav sonuçları, 28 Haziran’da ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.