TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, özel okul öğretmenleri ile devlet okullarındaki öğretmenlerin maaşları arasındaki farkın ortadan kaldırılması için, TBMM’ye kanun teklifi sundu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın örgün eğitime ilişkin raporunda Türkiye’de kamu kurumlarında 60 bin 734 okulda 974 binden fazla öğretmen görev alıyor. Özel sektörde ise 180 bini 14 bin özel okulda görev yapıyor. Özlük hakları bakımından özel sektörde çalışan öğretmenler ile kamudaki meslektaşları arasında uçurum bulunuyor. Özellikle maaş konusunda yaşanan büyük fark, özel okul öğretmenlerinin isyan etmesine neden oldu. Karaca kronikleşen bu sorunu ilk kez TBMM gündemine getirmiş oldu.

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET

Egekaf’a Binlerce Öğrenci Katıldı Egekaf’a Binlerce Öğrenci Katıldı

Karaca eşit işe eşit ücret ilkesinin eğitim sektöründe ihlal edildiğini hatırlattı. Özel okul sayısının artmasının ücret seviyesinin düşmesinde önemli bir etken olduğunun altını çizen Karaca, yaşanan ciddi uyuşmazlıkların resmi kayıtlara da girdiğini hatırlattı.

Karaca yasa teklifi gerekçesinde özel sektördeki öğretmenlerin insanlık dışı koşullarda çalışmaya zorlandıklarını, eksik sigorta primi bildirimi olduğunu, ek ders ücretlerinin ödenmediğini ve tatillerde zorla çalıştırıldıklarını savundu. Kamu otoritesinin eğitim-öğretim üzerindeki düzenleyici işlemlerinin kamusal eğitimden vazgeçmeye evrildiğinin altını çizen TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca; “Ticarileştirilen eğitim-öğretim sisteminde öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılarak öğrenciler ve velilerin müşteri konumuna indirgenmesi kabul edilemez. Öğretmenlerin yaşadığı sorunlar çarpık eğitim-öğretim sistemine feda edilemez” ifadelerine yer verdi.

İŞTE İSTENEN DEĞİŞİKLİK

Karaca’nın TBMM’ye sunduğu ‘Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nde yasanın ilk maddesinin şu şekilde değiştirilmesi talep edildi: “MADDE 1- Madde ile, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel okullarda görev yapan özel eğitim personeli ile kamu personelinin “eşit işe eşit ücret ilkesi” çerçevesinde aynı ücreti almaları amaçlanmaktadır”