Erasmus+ Partnerships for Innovation- Alliances kapsamında PAÜ’nün ortak olarak yer aldığı FOOD CHASE projesi Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazandı. İtalya’dan Cosvitec Societa Consortile koordinatörlüğünde yürütülecek olan projede Türkiye’den; PAÜ ve Denizli Ticaret Odası yer alıyor. Proje topraktan sofraya kadar olan süreçte gıda israfını azaltmayı hedefliyor. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan; Doç. Dr. Arzum Işıtan (Proje Yürütücüsü), Doç. Dr. Ömür Kaya Kalkan, Dr. Öğr. Üyesi Havva Boyacıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Aysel Yeşilyurt Er, Öğr. Gör. Mesut Aydınlı ve Bilgisayar İşletmeni Berkay Turgut’tan oluşan Pamukkale Üniversitesi proje ekibini makamında kabul ederek tebrik etti.

fotoğraf

Projede ayrıca; İtalya’dan Marea S.C.A.R.L. ve Universita Degli Studi Di Napoli Parthenope, Romanya’dan Business Inovation Council srl ve Universitatea Tehiıca Cluj-Napoca, Portekiz’den Instituto Politecnico De Viana De Castelo, Yunanistan’dan Institouto Anaptixis Epıcheirimatikotitas Astiki Etaıreia ve Research Innovation and Development Lab Private Company, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden Kypriaki Etaireia Pistopoiisis Limited ve Strategic Omnia Research and Technology Development Ltd. ve İsviçre’den Scuola Universitaria Professionale Della Svizzera Italiana da ortak olarak yer alıyor.

Gıda tedarik zinciri, özellikle gıda güvenliğinin, gıda fazlasının, gıda kaybının ve gıda israfının etkin bir şekilde yönetilmesi açısından çevre, teknoloji, tüketici davranışı, politika oluşturma ve iklimdeki hızlı ve dinamik değişikliklerin sonucu olarak artan bir baskı altındadır. Bu gelişmelerin gıda endüstrisi tedarik zinciri üzerinde zararlı etkileri bulunmaktadır. Gıda endüstrisinin temel sorunlarından biri, birbirine sıkı sıkıya bağlı olsalar bile sıklıkla kategorik olarak bölünmüş olan tedarik zincirinin farklı aşamaları arasında hızlı bilgi alışverişi akışının olmamasıdır.

2024 YKS Sonuçları Açıklandı 2024 YKS Sonuçları Açıklandı

Tedarik zincirinin dört aşaması üretim, işleme, dağıtım ve tüketimden oluşmaktadır. FOOD CHASE projesi gıda endüstrisinde gıda kaybı ve gıda atıklarının azaltılmasına ilişkin mesleki beceriler için Avrupa Birliği düzeyinde referans çerçevesi geliştirmeyi hedeflemektedir. Proje kapsamında, FOOD CHASE Yetkinlik Çerçevesinin öğrenme çıktıları, Çiftlikten Çatala Uzmanının yenilikçi profesyonel figürünü yaratacak müfredatların oluşturulması için kullanılacaktır. Bu profesyonel figürün edindiği bilgi ve deneyim daha sonra her bir ekosistemde ve ortak ülkede yer alan bilgiyi yenilemek için kullanılacak ve böylece modelin sürdürülebilirliği ve döngüselliği sağlanacak.