Deprem senaryolarını incelemek amaçlı Pamukkale Üniversitesi tarafından hayata geçirilen projenin tanıtımı Cumhurbaşkanlığı külliyesinmde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın daveti üzerine gerçekleştirilen proje tanıtım ve imza törenine PAÜ’den Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar ve proje yürütücüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Hançer katıldı. AFAD, MTA ve TBB’nin müşteri kurum olarak yer aldığı projede, içlerinde Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mete Hançer’in de bulunduğu on dört tane üniversite öğretim üyesi proje yürütücüsü olarak yer alıyor.

4-48

Dostek Koleji EGEKAF’24 Fuarı’na Damga Vurdu Dostek Koleji EGEKAF’24 Fuarı’na Damga Vurdu

PAÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Hançer, proje ile ilgili olarak “Ülkemiz farklı kurumların güçlerini birleştirdiği Üniversite-Sanayi iş birliğine yönelik ekip çalışmasının güzel bir örneği olan bu projede ülkemiz diri faylarının sismik geçmişlerini ve özelliklerini inceleyerek, muhtemel bir depremde yerleşim alanlarını etkileyebilecek nitelikte deprem senaryolarını ortaya koymak asıl amaçtır. Proje kapsamında, ülkemiz genelinde toplam yüz yirmi sekiz fay segmentinin analiz edilmesi sağlanacaktır. İki yıl sürecek projede, bizim çalışma yapacağımız sahalar; Nazilli ile Denizli arasında ve Kütahya’da olmak üzere toplam dört adet fay segmenti çalışılacaktır. PAÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Topal ve Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Özburan’ın da araştırmacı olarak yer alacağı projede; bir adet doktora, iki adet yüksek lisans öğrencisi ve üç adet lisans öğrencisi bursiyer olarak katkı sunacaklardır. Proje sonunda, bu fayların geçmişte ürettikleri depremlerin; tarih, büyülük ve fayların kayma verilerine ait sismik parametreler bulunacaktır. Böylece, fay kırılma senaryolarına göre oluşabilecek tahmini en büyük deprem büyüklüğünün belirlenmesi hedeflenecek ve proje sonunda olası yıkıcı depremlere karşı yerleşim alanlarının uğrayacağı deprem zararları en aza indirilecektir. Tüm çalışmalar tamamlandığında, kurumların veri tabanlarının geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla, AFAD tarafından oluşturulan ‘Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nın güncellenmesinde kullanılabilecek önemli bir veri kaynağı üretilmiş olacaktır. Projenin toplam bütçesi 79 milyon 204 bin 485 TL, Pamukkale Üniversitesi bütçesi ise 3 milyon 881 bin 945 TL’dir” ifadelerini kullandı.

3-59