DSO, üye kuruluşlarının verimlilik çalışmalarına yönelik ilgilerinin artırılması ve verimlilik çalışmalarıyla da rekabet güçlerinin yükseltilmesi amacıyla Verimlilik Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, “Kaynakların etkili ve verimli kullanılmasını hedef alan verimlilik kavramı ile iş süreçlerinin iyileştirilmesi, zamanın etkin bir şekilde yönetilmesi ve etkin çalışma yöntemlerinin benimsenmesi sağlanıyor. Ayrıca, daha düşük iş yükü ile çalışanların motivasyonlarının arttırılması, daha az doğal kaynak tüketimi ve enerji kullanımı ile çevresel etkilerin azaltılıp, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması da verimlilik ile elde edeceğimiz diğer önemli çıktılar. Denizli Sanayi Odası olarak verimlilik, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konusundaki en büyük projelerimizden birisi kentimize kazandıracağımız Model Fabrikamız. Model Fabrikalar, verdiği eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile sürekli iyileştirme, yalın üretim, dijital dönüşüm gibi konularda işletmelerin mevcut yapısını geliştirmeyi hedefleyen yetkinlik dönüşüm ve dijitalleşme merkezleridir. Biz, Denizli Model Fabrika'yı, bir yalın üretim, eğitim ve danışmanlık merkezi hüviyetinden çıkarıp hem enerji verimliliği hem sürdürülebilirlik hem de dijital dönüşüm konusunda geniş bir hizmet yelpazesine sahip bir eğitim danışmanlık merkezine dönüştürmek istiyoruz. Bu yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediğimiz bu projeyi çok önemsiyoruz. Yine kurumumuz bünyesinde oluşturulan Verimlilik Komisyonu, Sürdürülebilirlik Komisyonu, Yazılım-Bilişim Komisyonu gibi alt çalışma grupları ile mevcut durumu analiz ediyor, süreçleri yakından takip ediyor, Denizli sanayisinde doğru dönüşümü oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Enflasyon ve Çin Denizlili Üreticiyi Vurdu, Kepenkler Kapanıyor Enflasyon ve Çin Denizlili Üreticiyi Vurdu, Kepenkler Kapanıyor

A W225159 02

“SEKTÖRLERİMİZİN RÖNTGENİNİ ÇEKECEĞİZ”
Sanayicilerin hemfikir olduğu zorluklara karşı nasıl yol haritası oluşturulabileceğine dair bir süreç başlattıklarını ifade eden Başkan Kasapoğlu, “Bu çalışmanın bir sonucu olarak, ülkemize örnek olacağını düşündüğümüz ‘Verimlilik Çalıştayı’mızı düzenleme kararı aldık. Bugün burada, Denizli imalat sanayisinin mevcut durumunu derinlemesine analiz ederek, sektörümüzün karşılaştığı zorlukları ve fırsatları belirleyeceğiz. Ayrıca, işletmelerimizin Küresel arenadaki konumunu güçlendirmek için stratejiler geliştireceğiz ve verimlilik konusunda daha etkili bir yol haritası oluşturacağız. Bu çalıştaydan elde edilecek çıktıların; sektörlerimizin mevcut durumunu değerlendirmek, güçlü yönlerimizi belirlemek ve gelişme alanlarını tespit etmek için bir fırsat sunacağını düşünüyorum. Çalıştay sonrasında oluşturulacak pekiştirilmiş raporla, sektörlerimizin röntgenini çekeceğiz. Bu rapor, işletmelerimizin karşılaştığı öncelikli sorunları ve fırsatları belirleyerek, bizlere rehberlik edecektir. Aksiyon alarak, yeni projeler üretecek ve işletmelerimizin rekabet gücünü artırmak için somut adımlar atacağız. Özellikle, katma değerli ürünlerin geliştirilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, iş birliklerinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir üretim modellerinin benimsenmesi gibi stratejilere odaklanacağız” ifadelerini kullandı.

 A W225159 04

Denizli Verimlilik Çalıştayı “Modern Endüstrinin Zorluklarının Üstesinden Gelmek” paneli ile başladı. Panelin ardından 3 oturum şeklinde düzenlenen Sektörel Mevcut Durum Değerlendirme başlıklı çalıştayın ilk oturumunda mevcut durumun güçlü ve zayif yönleri değerlendirildi. 2. Oturumda ise fırsatlar ve tehditler konuşulurken, 3. Oturumda verimliliğe doğru konu başlığında değerlendirmeler yapıldı.

Editör: Orhun Çoban