SKD Türkiye, Denizli Sanayi Odası iş birliği ve Avrupa Birliği Delegasyonu destekleri ile hayata geçirilen Sanayide YeşilDönüşüm Buluşmaları’nın ilki iş dünyasının, kamu yöneticilerinin ve sivil toplum liderlerinin katılımı ile 16 Ocak’ta Denizli Anemon Otel’dedüzenlendi.

DSO Başkanı_ Selim Kasapoğlu

Altında Yükseliş Sürüyor Altında Yükseliş Sürüyor

Yeşil dönüşüm konusunun tüm boyutlarıyla konuşulduğu etkinlikte;yeşil dönüşüme geçişte şirketlerin atması gereken adımlar kapsamlı bir şekilde ele alındı. Etkinlikte ayrıca, sanayicilerin yeşil dönüşüm yatırımlarını teşvik edecek finansman kaynaklarına nasıl erişebileceklerinin paylaşılmasının yanı sıra KOBİ’lerin sürdürülebilirlik yolculuklarına kılavuzluk yapması için SKD Türkiye ve Escarus işbirliğinde hazırlanan Sürdürülebilir İş Rehberi de tanıtıldı.

Etkinlikte,Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakat Dairesi Başkanı Gülizar Yavaş tarafından AB Yeşil Mutabakatınaadaptasyon ve bu kapsamda sanayinin dönüşümünün önemi aktarılırken, kalkınma bankaları Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası (TKYB) üst düzey yetkilileri tarafından sanayi şirketlerinin yeşil dönüşümünde finansmana erişimi konusunda geniş ölçekte bilgilerverildi.

PANEL1_Başkanlar Paneli

Bunun yanı sıra, şirketlerin yeşil dönüşümünü ivmelendirmek ve konu özelindebir vizyon oluşturulması için düzenlenen panellerde plastik, tekstil, enerji, elektrik ve demir-çelik sektörlerinden Huhtamaki (Elif Plastik), Kocaer Çelik, SaXcell B.V., CK Akdeniz, Enerjisa Commodities firmalarınıniyi uygulama örneklerine yer verilirken,bu geçişte sektörlerde yaşanan güçlükler hakkında yapılan konuşmalar katılımcılar nezdinde ilgiyle karşılandı.

Yeşil Dönüşümün Liderleri oturumundakonuşan SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, "Türkiye'deki iş dünyası, yeşil dönüşümde önemli adımlar attı; ancak eksiklerimiz ve kat etmemiz gereken uzun bir yol var. Yeşil dönüşüm; yenilikçi teknolojilerin, verimlilik önlemlerinin ve sürdürülebilir üretim yöntemlerinin benimsenmesini içeren bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. Bu dönüşüm, atık azaltma, yenilenebilir enerji kullanımı, enerji verimliliği, su kaynaklarının korunması gibi hedefleri destekliyor. Döngüsel Ekonomi de yeşil dönüşümün önemli araçlarından biri. Şirketlerimizin küresel rekabet gücünü artırması ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için döngüsel ekonomiye geçişi kaçınılmaz.

Toplu Fotoğraf-1

SKD Türkiye olarak 20 yıldır sürdürülebilirlik projeleriyle iş dünyasına rehberlik ediyoruz. Bugün tanıttığımız Sürdürülebilir İş Rehberi, özellikle KOBİ'lerin küresel rekabetin yeni kurallarına adapte olmalarına yardımcı olacak. Bu rehberle, KOBİ'lerin yeşil dönüşüme adım atmalarını ve küresel pazarda rekabet avantajı elde etmelerini hedefliyoruz. Yeşil ekonomi kurallarını anlamak ve uygulamak, geleceğin başarılı şirketlerini belirleyecek önemli bir faktör." şeklinde konuştu.

Editör: Haydar Buğra Tokmak