Sol Parti Denizli İl Başkanı Serdar Aktaş, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yaptığı açıklamada "Özal’lı yıllarla ve bugünkü iktidarla birlikte dış politikada emperyalizmin aktif taşeronluğu politikası yeniden başlamış, emperyalizmin Afganistan, Irak, Suriye, Libya işgallerine sunulan destek bu politikanın bazı örnekleridir. İç ve dış politikanın emperyalizme bağımlılıkla, militarizmle, milliyetçilikle, ümmetçilik ve siyasal İslamcılıkla belirlenmesi ile Kürt sorununda sergilenen baskı ve şiddet, ülkemizde toplumsal yarılmalara yol açmaktadır" dedi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Nükleer savaş ve yeni bir dünya savaşı olasılıklarının dahi konuşulduğu bir konjonktürdeyiz. Ülkemizin bağımsızlığı ve başta komşularımız olmak üzere diğer halklarla barışçı ilişkiler kurulması, dış politikanın ülke ve halk çıkarlarına tabi kılınması acil bir ihtiyaçtır. Ülkemizde Kürt sorunu ve göç sorunu üzerinden oluşturulan etnik düşmanlıklar, bölgemizdeki işgaller, nükleer silahlanma ve genel savaş olasılıkları, barışçı politikaların önemini ortaya koymaktadır. 

Şeref Arpacı : “Daha Başlamadan Halkın Cebine El Uzatıldı” Şeref Arpacı : “Daha Başlamadan Halkın Cebine El Uzatıldı”

Her zaman savunduğumuz doğru dış politikayı; iktidarın izlediği emperyalizm-NATO yanlısı militarist politikaları reddetmek; ülkede, bölgede, dünyada barışı ve halkların kardeşliğini savunmak; savaşlara, işgallere, emperyalist ve her türden yayılmacılığa karşı çıkmak; savaş aygıtı NATO’dan çıkmak; ülkelerin içişlerine müdahale etmemek bütünü şeklinde özetlemek mümkündür. Odamız bu doğrultuda emperyalizme, faşizme, gericiliğe, halkların birbirine kırdırılmasına karşı çıkmaya; eşitlik, özgürlük, laiklik, adalet ve hukukun üstünlüğü temelinde bir arada yaşamın hâkim olacağı demokratik bir Türkiye mücadelesinde yer almaya devam edecektir."

Editör: Orhun Çoban