SOL Parti İl Başkanı Serdar Aktaş yaptığı açıklamada, “Maraş Depreminin acısını hala içimizde yaşarken yaşanılanlardan ne kadar ders çıkarmalıyız buna bakmak lazım. Denizli’de 2021 yılında valilik,  AFAD ve ilgili tüm kurum kuruluşlarla “Denizli İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)” hazırlanmıştır. Bu da kentimizin, afetlere karşı dirençli bir kent olması için önemli bir dönüm noktasıdır. O günden bu yana bu plan dahilinde ilimizde neler yapıldı, neler yapılmadı, neden yapılmadı? Tüm bunları Denizlilerin bilmeye hakkı var.” Dedi.

SOL Parti’nin valiliğe verdiği dilekçede öne çıkan noktalar: 

Depremlerin neden olabilecekleri fiziksel, ekonomik, sosyal, çevresel ve politik zarar ve kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmak ve depreme dirençli, güvenli, hazırlıklı ve sürdürülebilir yeni yaşam çevreleri oluşturmak öncelikli hedefiyle, stratejik yaklaşımlar ve eylem dizileri içeren bir belge olması açısından ülkemizde örnek bir çalışma olan “Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı - UDSEP 2023” 2012 yılında Bakanlar Kurulu onayıyla yürürlüğe girmiştir.

            UDSEP 2023’te “Eylem C.3.2.4. Hastanelerin deprem güvenliklerinin arttırılmasına devam edilecektir. Afet sonrasında kullanılması yaşamsal önem taşıyan mevcut hastanelerin deprem ve diğer afet güvenliklerinin arttırılması ve yeni yapılacak hastanelerde bu güvenliğin mutlaka sağlanması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 yılı sonuna kadar planlanmış hastanelerin güvenli hale getirilmesi çalışmaları desteklenecektir.” denmektedir.

            Aynı şekilde UDSEP 2023’te 2012–2017 yılları arasında “Eylem B.1.2.4. Eğitim tesislerinin güçlendirme çalışmalarına öncelik verilerek devam eden çalışmalar hızlandırılacaktır.” İfadesi de yer almaktadır.

Bu plana göre ülkenin 2023’e kadar depremden en az şekilde etkilenmesi hedeflenmekle beraber, buradaki eylemlerin büyük çoğunluğunun hayata geçirilmemesinin acı sonuçları 6 Şubat depreminde yaşanmıştır.

Kentimizde yaşanabilecek afetler ve bunlara karşı alınması gereken tedbirlerin belirlenip, hayata geçirilmesi için 2021 yılında idarenizce AFAD koordinasyonunda ilgili tüm kurum kuruluşlarla “Denizli İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)” hazırlanmıştır. Bu da kentimizin, afetlere karşı dirençli bir kent olması için önemli bir dönüm noktasıdır.

İRAP sayfa 165’te,Deprem GZFT Analiz Sonuçları tablosu yer almaktadır. Tabloya göre kentimizin güçlü yönü olarak: “Eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren kamu kurumlarının afet riski açısından tespitlerinin yapılması ve güçlendirme çalışmalarının devam etmesi” denmektedir.

4 amaç, 17 hedef ve bunları hayata geçirmek için, 411 adet eylem planlanan İRAP’ın A1H1E1 kodlu, 2023 yıl sonuna kadar idarenizce tamamlattırılması gereken ilk eylemi: “Deprem sonrasında en çok ihtiyaç duyulan binalardan olan kamu ve özel hastanelerin mevcut hasar görebilirlikleri değerlendirilerek güçlendirmelerine öncelik verilmesidir.”

İRAP’ın;

A1H5E5 kodlu eylem planı da: “Eğitim kurumlarının hasar görebilirliklerinin değerlendirilerek güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasıdır.”

Astronomi Tutkunları Bugün Topuklu Yaylası'nda Buluşacak Astronomi Tutkunları Bugün Topuklu Yaylası'nda Buluşacak

A1H5E6 kodlu eylem planı da: “Yurtların, gençlik merkezlerinin, ve spor merkezlerinin hasar görebilirliklerinin değerlendirilerek güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasıdır.”

A1H5E7 kodlu eylem planı da: “Özel yurtların hasar görebilirliklerinin değerlendirilerek güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasıdır.”

A1H5E8 kodlu eylem planı da: “Valilik bünyesindeki kamu binalarının hasar görebilirliklerinin değerlendirilerek güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasıdır.”

Bu kapsamda;

1. Kamu ve özel hastanelerin, 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne göre performans analizleri hazırlanıp,mevcut hasar görebilirlikleri değerlendirilmiş midir? Değerlendirildiyse hangi hastanelerin, hangi binalarına güçlendirme kararı verilmiş, bunlardan hangilerinin güçlendirmeleri tamamlanmıştır?

2. Eğitim kurumlarının, 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne göre performans analizleri hazırlanıp, mevcut hasar görebilirlikleri değerlendirilmiş midir? Değerlendirildiyse hangi eğitim kurumlarının, hangi binalarına güçlendirme kararı verilmiş, bunlardan hangilerinin güçlendirmeleri tamamlanmıştır?

3. Yurtların, gençlik merkezlerinin ve spor merkezlerinin, 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne göre performans analizleri hazırlanıp, mevcut hasar görebilirlikleri değerlendirilmiş midir? Değerlendirildiyse hangi binalara güçlendirme kararı verilmiş, bunlardan hangilerinin güçlendirmeleri tamamlanmıştır?

4. Valilik bünyesindeki kamu binalarının, 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne göre performans analizleri hazırlanıp, mevcut hasar görebilirlikleri değerlendirilmiş midir? Değerlendirildiyse hangi binalara güçlendirme kararı verilmiş, bunlardan hangilerinin güçlendirmeleri tamamlanmıştır?

Editör: Orhun Çoban