TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu, fabrikalarda çıkan ve çıkabilecek yangınlarla ilgili Denizli Gazeteciler Cemiyeti binasında basın toplantısı yaparak, önlem önerilerini sıraladı. Basın açıklamasını TMMOB Denizli İKK Sekreteri Mehmet Sarıca okudu.Yangının ortaya çıkmasını yüzde 100 engellemenin mümkün olmadığını belirten Sarıca, gerekli önlemlerin alınması durumunda, yangını başlarken söndürmek, yayılmasını önlemek ve etkilerini en aza indirmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Çalışmayan yangın algılama, söndürme sistemleri ve uygun olmayan yapısal önlemlerin yangın esnasında işe yaramayacağı gibi çok daha vahim sonuçlara sebebiyet verebileceğini dile getiren Sarıca, endüstriyel tesis kurulumu ve devamındaki aşamaları sıraladı.

DENİB Akademi’den ‘AB Standartlarında Sürdürülebilirlik’ Toplantısı DENİB Akademi’den ‘AB Standartlarında Sürdürülebilirlik’ Toplantısı

“KONUT ALANLARINA SANAYİ İŞLETME RUHSATI VERİLMEMELİ”

“Yangın söndürme sistemlerin yıllık periyodik kontrollerinin yapılması konusunda, uzman mühendislerimizle kamu güvenliği için her zaman görev almaya hazır olduğumuzu bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz” diyen Sarıca, TMMOB’un önerilerini şöyle sıraladı;

 • Sanayi tesisleri ve imalathane türü işletmeler toplu yaşam ve iskân alanlarının dışına çekilmeli, mahalle araları ve konutların olduğu alanlarda sanayi işletme ruhsatları verilmemelidir.
 • Kurulacak endüstriyel tesisin projelendirilmesi aşamasında, yerleşim yerlerine mesafesi, tesise ulaşım yolları, oluşabilecek yangının çevreye yayılma ihtimalleri göz önüne alınmalı, acil durum ekiplerinin tesise ulaşma süreleri hesaplanmalıdır.
 • Yangın güvenlik önlemleri aktif ve pasif önlemler olarak ikiye ayrılmaktadır. Aktif önlemler yangın esnasında devreye girerek yangını kontrol altına alan veya söndüren, yangın dumanını kontrollü bir biçimde yapı dışına gönderen sistemlerdir. Pasif önlemler yapının geometrisi, yüksekliği, cephe mesafeleri, yangın kompartıman alanları, depolama şekli gibi parametrelerden yola çıkılarak yapılmalıdır. En bilinen önlem yangına dayanıklı izolasyon malzemeleri kullanılmalıdır.
 • Tesise ait projelerin, yönetmelik ve standartlara uygun olarak yapılıp yapılmadığı incelenmeli, hesaplamaların ve tasarım kriterlerinin işletmenin kullanım amacına uygunluğu kontrol edilmelidir. Mimari proje ve kaçış yolları tasarımında; kullanılan yapı malzemelerinin ve uygulama tekniklerinin, güvenlik hollerinin, kaçış merdivenlerinin, yangın duvarlarının, kompartımanların vb. uygunluğu kontrol edilmeli, yangın dumanını cebri sistemler kullanmadan yapı dışına tahliyesini sağlayacak tasarımlar yapılması sağlanmalı, kaçış yolları ve merdivenleri tesis içerisinde en optimum mesafelerde konumlandırılmalıdır.
 • Tesise ait söndürme sistemi seçimi ve yangın tesisatı projeleri, yapının mimari boyutlarına, konumuna ve kullanım amacına uygun olarak yetkili makine mühendisleri tarafından yapılmalıdır.  Ruhsatlandırma sırasında ve sonrasında yangın algılama, uyarı, söndürme ve basınçlandırma sisteminin projeye uygunluğu, söndürme sistemini oluşturan; su deposu, yangın pompaları, kolektörler, sabit boru tesisatları, vanalar, kolon hatları, yangın dolapları, hidrantlar, kuru ve /veya sulu sprinkler sistemi, kuru, köpüklü veya sulu yangın söndürme tüpleri, basınçlandırma sistem ve ekipmanlarının çalışır durumda olduğu yapılacak periyodik kontrollerle takip edilmeli, sorgulanmalıdır.
 • Endüstriyel tesislerde faaliyet alanına göre yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve oksitleyici birçok kimyasal madde bulunabilmektedir. Tesiste depolanan madde, depolama şekli ve depo büyüklüğü ise yangın yükünü ve yangının yayılma hızını değiştirebilmektedir. Bu durumlar yangın öncesi ve sonrası tedbirler için göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Yangın uyarı ve algılama sistemleri mutlaka tesis edilmeli ve diğer güvenlik sistemleri ile entegrasyonları sağlanmalıdır. “İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” gereği yangın algılama ve uyarı sistemlerinin periyodik kontrolleri yetkili olan; elektrik mühendisleri, elektrik-elektronik mühendisleri tarafından yapılmalı, raporlanmalıdır.
 • Yapı, yapı kullanma izin belgesi aşamasında ilgili idaresince ve yapı denetim kuruluşunca da yetkin elemanlar tarafından kontrol edilmelidir. Aynı hassasiyet ilgili kurumların işyeri açma servisince de gösterilmelidir. Bu tür afetlere açık olan yapıların sık sık iş güvenliği uzmanlarınca denetimleri yapılıp, tedbirlerin alınması gerekmektedir.
 • Mutlak suretle acil durum tatbikatları içerisinde yangın ve tahliye tatbikatı yapılmalıdır.
 • Yangın söndürme sistemlerinin bakım ve kontrolleri eksiksiz yapılmalıdır. “İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” gereği yasal zorunluk olan yangın söndürme sistemlerinin yıllık periyodik kontrollerinin yetkili kişilerce yapılması sağlanmalıdır.
 • Son olarak, itfaiye teşkilatları, meslek odaları, Sanayi Bölge Müdürlükleri ve İş Teftiş Kurulu arasında yapılacak işbirliği protokolleri ile, kamusal denetim sağlanmalı ve nihai çözümlere yönelik adım atılmalıdır.