Tüm Emeklilerin Sendikası Denizli Temsilcisi Mestan Yıldırım yaptığı açıklamada, emeklilerle çağrı yaparak, “Bütün emeklileri taleplerimizi haykırmak için 1 Mayıs Çarşamba günü saat:14.30 da Çınar meydanından başlayacak yürüyüş ve mitinge bekliyoruz.” Dedi

Sendika Temsilcisi Mestan Yıldırım açıklamada şu görüşlere yer verdi: "Avusturalya'da 1856'da ağır çalışma koşullarına, uzun çalışma saatlerine karşı; 8 saat iş, 8 saat uyku, 8 saat canımız ne isterse talebiyle harlanan ateş, 1886'da Amerika'da günlük 8 saatlik çalışma talepleri ile direnişe dönüştü. İşçilere karşı idamlar, katliamlar, işkence ve tutuklamalar insanlık tarihi açısından utanç verici olmuştur. İşçilerin 3 gün süren bu şanlı direnişi 1889'da Paris'te toplanan 2. Enternasyonal'de direnişin başladığı gün olan 1 Mayıs, Uluslararası Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü olarak kabul edilmiştir. Ülkemizde ilk olarak 1 Mayıs1902'de kutlanmış, devamında sürekli yasaklanmıştır.

Cumhuriyetin kuruluşu sonrasında da 1 Mayıslar sürekli engellenmiştir.1977'de ise Taksim'de 1 Mayıs, kontrgerilla ve yerli işbirlikçileri tarafından korkunç katliam yapılmıştır. Katliama rağmen, emekçiler direne direne kazandıkları haklarına sahip çıkmada geri adım atmamıştır. Ülkemizi derin ekonomik krizlere sürükleyen AKP ve paydaşları iktidarı, krizin faturasını emekçilere, en çok da emeklilere yüklemektedir. Bu haksız, hukuksuz icraatlara karşı emeklilerin direnişi son derce insani ve meşrudur. Son yıllarda Tüm Emeklilerin Sendikası öncülüğünde gelişen İnsanca Yaşam Mücadelesi kamuoyu nezdinde de meşrulaşmıştır. İktidar ise telaş içinde emeklilerin sendika kurmalarını engellemektedir. Artık 1 Mayıslar ülkede demokrasinin inşa edilmesi, hukukun, laikliğin ve özgürlüklerin çağdaş normlarda tesis edilmesinin yanısıra, emeğin sömürüsüne son verilmesi ve emeklilerin örgütlenme ve mücadele günü olarak derinleştirilmelidir.”

 EMEKLİLERİN TALEPLERİ 1 MAYISLARDA ALANLARDA DALGALANMALIDIR.

Avdan Direnişinin  Simgesi 74 Yaşındaki  Hatice Kocalar, 2 Şirket Yetkilisini Darp Etmekten Ceza Aldı Avdan Direnişinin Simgesi 74 Yaşındaki Hatice Kocalar, 2 Şirket Yetkilisini Darp Etmekten Ceza Aldı

 Yıldırım emeklilerin taleplerini de şöyle açıkladı; “Emeklilerin toplu sözleşmeli sendika hakkının engellenmesine son verilmelidir. Açlık ve sefalet kader değildir. Emeklilerin insanca yaşam isteğine kayıtsız kalınmamalıdır. Memurlara verilen seyyanen artış, bütün emeklilere verilerek en düşük emekli maaşı, yeni işe girmiş en düşük memur maaşına eşitlenmelidir.

 2008'de uygulamaya konulan "sosyal güvenlik ve çalışma yasası" kaldırılmalıdır. Emeklilikte alınacak maaş güncellemesine, ülke ekonomik büyümesinden pay tam olarak yansıtılmalıdır. Maaş bağlama oranı en az yüzde 75 olmalıdır. Üst sınır kaldırılmalıdır. Sağlığa erişim kolay olmalı ve bütün sağlık hizmetlerinde katkı payları kaldırılmalıdır. İntibak yasası çıkarılmalıdır. Emeklilere yılda 4 defa ve en az asgari ücret düzeyinde ikramiye verilmelidir.”