Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Altay Toplulukları Dil ve Kültürleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALTAY DİLMER), Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (DSBMYO) ile paydaşlığını Almatı Eğitim Ataşeliği, El-Farabi Kazak Millî Üniversitesi, Türk Tarih ve Kültür Vakfının (TÜRKTAV) ve Avrasya Yazarlar Birliği’nin üstlendiği Uluslararası Türk Dünyasında Değerler ve Kültür Aktarımı Sempozyumu Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. ‘Çizgi Filmler, Dil Çalışmaları ve Edebî Eserler, Tarih, Turizm’ gibi birçok alanda sunumlar gerçekleştirildi.

Tartışmalı Müfredat Onaylandı Tartışmalı Müfredat Onaylandı

Türk Dünyası Denizli

TÜRK DÜNYASINDAN ÖNEMLİ İSİMLER KONUŞTU

Pamukkale Üniversitesi Hierapolis Konferans Salonunda açış oturumu ile başlayan sempozyumda Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nergis Biray, T.C. Almatı Başkonsolosu Evren Müderrisoğlu, Kazakistan Cumhuriyeti Denizli Fahri Konsolosu Okan Oğuz, Kazakistan Almatı Eğitim Ateşesi Ayhan Korkmaz, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Doç. Dr. Yakup Ömeroğlu, Türkiye Kamu-sen Denizli İl Temsilcisi Emre Erdoğan, TÜRKTAV sanat danışmanı Nur Doğan Koçak, çizgi film yapımcısı Ümit Zhubanysh ve PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Akalın konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Türk Dünyası Denizli (2)

KÜLTÜR AKTARIMINDA ÇİZGİ FİLMLERİN ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nergis Biray, konuşmasında çocukların milli ve kültürel değerler ediniminde çizgi filmler ve dizi filmlerin rolü, kültür aktarımının önemine değindi. Eğitim Ateşesi Ayhan Korkmaz, Türk Dünyasının ortak mirasının önemli değerleri olan Dede Korkut ve Oğuz Kağan gibi şahsiyetlerin çizgi filmler aracılığıyla Türk çocuklarına ve tüm dünya çocuklarına tanıtılması gerektiğini belirtti. Başkonsolos Müderrisoğlu’da, Türk Dünyasındaki kültür politikaları ve kültürel değerlerin Türk topluluklarının bütünleşmesindeki önemi üzerinde durdu. Fahri Konsolos Okan Oğuz konuşmasında, Türk dünyasının ortak mirasının gelecek kuşaklara taşınmasında kültür aktarımının önemini vurguladı. Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Ömeroğlu İSE, konuşmasında Türk dizi ve filmlerinin ihraç edilmesiyle dünya dizi ve film sektöründeki büyüyen payı ve bu yapımların kültür aktarımındaki rolüne değindi.

Türk Dünyası Denizli (3)

Sempozyum, açış oturumundan sonra bilimsel oturumlarla devam etti. Bilimsel oturumlarda Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve ülkemizden bilim insanları ve animasyon, çizgi film, reklamcılık ve eğitim, radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki uzmanlar tarafından kültür aktarımı konusunu sinema, çizgi film, dizi film, dil, edebiyat, tarih ve turizm gibi çeşitli alanlarda ele alan çalışmaları sunuldu.

Sempozyumda yüz yüze 4, çevrim içi 7 olmak üzere, iki gün süresince 11 oturum, 65 katılımcı ile toplamda 56 bildiri sunuldu.