Honaz MYO İSG Programı öğrencileri e-devlet üzerinden AFAD gönüllülük sistemine başvurularını yaparak, çevrim içi eğitime katıldılar. Eğitim sonunda yapılan e-sınavdan başarılı olan öğrenciler, gerçekleştirilen uygulamalı-yüz yüze eğitimlere katıldılar. Yoğun geçen beş günlük eğitimlerde; “hafif arama kurtarma eğitimi, başlangıç yangınlara müdahale eğitimi ve insani yardım” konularında farkındalığı arttırmaya yönelik AFAD uzmanları tarafından bilgiler verildi. Eğitimin son gününde teorik eğitimde verilen konular uygulamalı eğitimlerle desteklendi.

Aw215101 01 (1)

Öğrencilere Uygulamalı Deprem Eğitimi Verildi Öğrencilere Uygulamalı Deprem Eğitimi Verildi

DESTEK AFAD GÖNÜLLÜSÜ OLDULAR

Uygulamalı eğitimlerde öğrencilere, acil afet bölgelerinde kullanılmak üzere çadır kurulumu ve müdahale sırasında gerekli olabileceği düşünülen Arama Kurtarma Ekip ve Ekipmanları tanıtıldı. Teori ve uygulamada öğrenilen bilgilerin test edildiği yüz yüze bir sınav gerçekleştirildi. İSG Programı öğrencileri konu ile ilgili çalışma yaşamı için önemli bir kazanım elde etmekle birlikte toplumsal farkındalık ve bilinç düzeylerini arttıran bir eğitime katılmış oldu. İSG Programı öğrencileri bütün eğitimleri başarı ile geçerek “Destek AFAD Gönüllüsü” olmaya hak kazandı.

Aw215101 02 (1)

Eğitimin sonunda, Mülkiyet koruma ve Güvenlik Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Necla İrem Ölmezoğlu İri ve bölüm öğretim elemanları tarafından AFAD uzmanlarına teşekkür belgesi takdim edildi.

Editör: Orhun Çoban