Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile mesleki ve teknik eğitime yönelik birçok proje gerçekleştiren Denizli Sanayi Odası ,1 Kasım 2021 tarihinden itibaren Denizli ve Türkiye sanayisinin ihtiyaç duyduğu üstün yetenekli bireyleri göz önüne alarak 200 bin Euro’ya yakın bütçesi olan “Designing the Future with Gifted (Üstün Yetenekli Bireylerle geleceği şekillendirme)” adlı projeyi Ülker Yörükoğlu BİLSEM ile birlikte yürütmeye başlamıştır. Proje kapsamında ÜY-BİLSEM okulunda farklı branşlarda görev alan 10 öğretmen ve 2 idareciye sanal gerçeklik ortamında eğitim içeriği hazırlama konusunda eğitimler verilerek ÜY-BİLSEM okulu içerisinde bir karma gerçeklik eğitim laboratuvarı kurulması hedeflenmiştir. Ayrıca yine ÜY-BİLSEM öğretmenlerine yönelik üstün yetenekli bireylerin eğitimi konulu eğitici eğitimleri gerçekleştirilerek ÜY-BİLSEM okulu içinde tüm Denizli’ye hizmet sunabilecek bir Bilim Koridoru kurulacaktır. Nihai amacı bütünleştirici eğitim için özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasına yönelik teknolojik gelişmeleri takip edebilecek yöntemler ve uygulamaları sürdürülebilir şekilde geliştirmek olan projede ,Denizli ve Türkiye sanayisinin ihtiyacı olan yazılım, donanım, robotik teknolojiler ve tasarım çözümleri geliştirebilen yetenekli bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlayarak hem öğretmenlerin hem de ÜY-BİLSEM okulunun kurumsal kapasitesini artırmak için faaliyetler yürütülmektedir.

Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance) IPA II projesi “Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması” hibe programı kapsamında Denizli Sanayi Odası ve Denizli Merkezefendi Ülker Yörükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi’nin ortaklaşa yürütmekte olduğu “Designing The Future With Gifted (Üstün Yetenekli Bireylerle Geleceği Şekillendirme) isimli AB Projesi kapsamında düzenlenen Hollanda Çalışma Ziyareti 4-8 Eylül 2022 tarihleri arasında başarıyla tamamlandı.

4-8 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Hollanda Çalışma ziyareti Amsterdam Başkonsolosluğu ziyareti ile başlamış devamında proje kapsamında Hollanda'nın en büyük Bilim Merkezi olan NEMO Bilim Merkezi ziyaret edilmiş, katılımcılar merkezlerin ne tür materyaller hazırladıkları ve nasıl planlama yaptıkları hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. Böylece öğretmenler, özel yetenekli bireylere uygulanan farklı yöntem, materyalleri gözlemleme imkânı bulmuşlardır. Ziyaretin ikinci gününde katılımcılar Hollanda/ Leiden’da VR Learning Lab eğitim merkezinde Arttırılmış Gerçeklik üzerine 3 saatlik bir Workshop eğitimine katılmışlardır. Eğitim sonrası TU-DELFT Teknik Üniversitesine bağlı VR-ZONE eğitim merkezinde Sanal Gerçeklik ve Arttırılmış gerçeklik üzerine 2 saatlik bir sunuma katılmışlar, farklı uygulamaları deneyimleme imkanı bulmuşlardır. Ziyaretin son günü Hollanda’nın en büyük Devlet Müzesi unvanına sahip Rijksmuseum ile uluslararası modern sanat ve tasarım müzesi olan Stedelijk Museum ziyaret edilmiştir.