Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki krizde önce oturma eylemli tepki koyan daha sonra Ankara’da Türkiye Barolar Birliği’nin eylemine destek veren Denizli Barosu, hizmet binası girişine astığı pankartla dikkat çekti. Baronun Adalet Mahallesi’ndeki hizmet binasının girişine üzerinde; “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 153… Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar” ibaresi yer aldı.

Denizli’de Boşanma Sayısı Azaldı Denizli’de Boşanma Sayısı Azaldı

DENIZLI-BAROSU-ASTIGI-PANKARTLA-DIKKAT-CEKTI-2-1700036702

PANKART ASTILAR

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, Can Atalay dosyasında Anayasa Mahkemesi kararlarına uymaması ve üyeleri hakkında suç duyurunda bulunması Denizli Barosu mensupları tarafından protesto edilmişti. Denizli Barosu Başkanı Adnan Demirdöğer; “Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kurallar ülkesidir. Verilen bu karar ile Yargıtay 3. Ceza Dairesi yargı kararı ile Anayasal suç işlemiştir. Bu nedenle, Denizli Barosu dün olduğu gibi bugün de, yarın da darbe veya darbe teşebbüsü nereden gelirse gelsin daima karşısında duracaktır. Bu karar yüksek yargının olağan veya olağanüstü dönemlerde, gücü elinde bulunduranların arzu ve istekleri doğrultusunda verilen kararların tipik bir örneğidir. Verilen her yargı kararı, eleştirilebilir. Ağır şekilde eleştirilebilir. Ancak, Anayasa’da öngörülen haklar çerçevesinde uygulanması gerekmektedir” diye konuştu.

DENIZLI-BAROSU-ASTIGI-PANKARTLA-DIKKAT-CEKTI-1-1700036680