Deveoğlu İnşaat Malzemeleri ve Sanayi ve Ticaret LTD. şirketinin taş ocağına karşı açılan davanın duruşması Denizli 2’nci İdare Mahkemesinde 24 Nisan’da görüldü. Çıkan karar taraflara tebliğ edildi. Karar sonuç bölümünde, “Proje hakkında hazırlanan Nihai Proje Tanıtım Dosyasının projenin etki alanı ve çevresel etkilerinin incelenmesinde yeterli olmadığı, planlanan Kireçtaşı (Kalker) Ocağı İşletmesi faaliyetinin yapılmasında sakıncalar bulunduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır” ifadeleri yer aldı. Taraflara tebliğ edilen bilirkişi raporuna karşı davalı idarenin itirazına karşın, “Raporun dayandığı teknik ve bilimsel veriler göz önüne alındığında, uyuşmazlığın çözümünde esas alınabilecek nitelikte ve yeterlilikte olduğu anlaşılmıştır” denildi. Mahkeme dava konusu işlemin iptaline, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 26 Nisan’da oy birliğiyle karar verdi.

Karar

“ÖNCEKİ PROJE TOP SAHASINI KULLANILAMAZ HALE GETİRDİ”

Davacıların avukatı Av. Onat Ötnü, bilirkişi raporunda öne çıkan noktalara ilişkin maden mühendisinin projenin yeri ve bulunduğu eğim itibariyle uygulanabilir olmadığı tespitine değindi. Ötnü, “Bu en önemli noktalardan biri çünkü yerleşim yerine çok yakın. Alınacak önlemler taş düşmesine engel olamayacak. Projenin planlandığı yerin aşağısında köyün bir top sahası var. Halihazırdaki taş ocağı patlatmalar neticesinde taş düşüre düşüre sahayı kullanamaz hale getirdi. Burası köyün birlikte kullandığı bir alan” diye konuştu.

Sevil Kaynak Ortaokulu Öğrencileri Denizli’ye Gurur Yaşattı Sevil Kaynak Ortaokulu Öğrencileri Denizli’ye Gurur Yaşattı

“İKİ PROJE BİRBİRİNİN KAPASİTE ARTIRIMI GİBİ”

Yeraltı sularına da dikkat çeken Ötnü, projenin mevcut taş ocağı ile akrabalık bağının altını çizdi. Mahkemede davalı tarafın patlatmalı taş ocağı sahibi Çetin Beton ile Deveoğlu İnşaat şirketinin bağımsız şirketler olduğunu iddia etmesine dair Ötnü, “Diyorlar ki bu iki proje bağımsız ama aslında iki proje birbirinin kapasite artırımı gibi. Çünkü yeni projeyi üstlenen şirketin yetkilisi eski projeyi üstlenen şirketin yetkilileriyle kuzen. Aynı zamanda onların eski saha mühendisi” ifadelerini kullandı. Toz kirliliği konusunda yapılan meteorolojik araştırmanın eksik olduğunu da vurgulayan Ötnü, “Zaten bu insanlar patlatmalı olandan büyük bir problem yaşıyorlardı. En azından bu üstlerine eklenmemiş oldu” dedi.

Kaynak: EVRENSEL Gazetesi