Denizli’de Büro Emekçileri Sendikası üyeleri Gazi Bulvarı Üzeri’ndeki Vergi Dairesi Başkanlığı binası önünde toplanarak eylem yaptı. Vergide adalet isteyen kamu emekçileri, bütçeden ekonomik krizin mağdurlarına ve yoksul kesimlere daha fazla kaynak ayrılmasını istedi.

Yürürlükteki bütçe gelir kalemleri arasında emekçinin üzerinden alınması gereken vergi oranının yüzde 23 olarak öngörüldüğünü kaydeden kamu emekçileri, dolaylı vergi gelirlerinin yüksek olmasının emekçileri ve dar gelir gruplarını daha da yoksullaştırdığına işaret etti.

TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Grup yaptığı açıklamada taleplerini sıraladı. Vergide hesap verilebilirlik prensibinin ortadan kalktığı işaret edilerek; “Ülkede ortaya çıkarılan bütün ekonomik değerlerde alın teri ve emeği olan, ancak yaratılan ekonomik büyümeden hak ettiği payı almak bir yana, derin bir gelir adaletsizliği altında açlıkla mahkûm edildiği halde,vergi adaletsizliğinin yarattığı haksızlığın tartışılmadığı vergi haftası etkinliklerine bugüne kadar taraf olmadık, bundan sonrada olmayacağız” ifadeleri kullanıldı.

Çözüm bekleyen kamu emekçileri taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

Yoksulluk sınırındaki her türlü kazanç vergilerden arındırılmalı ve gelir vergisi ücret gelirlerinde yüzde10’a sabitlenmelidir.

Hane halkının kullandığı temel tüketimi olan mal ve hizmetlerde dolaylı vergi oranı sıfıra indirilmelidir.

Kamu emekçilerinin almış oldukları bütün ek ödemeler temel ücrete yansıtılmalıdır.

3600 ek gösterge ayrımsız bütün kamu emekçilerine verilmelidir.

Kurumada ilk işe başlamalar dahil olmak üzere yapılacak bütün unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavlarında mülakat haksızlığına son verilmelidir.

Daha fazla vakit kayıp etmeden Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanlarının sorunları birlikte ele alınmalı, Gelir/Gider, Merkez/Taşra ayrımına son verilmeli, Hazine ve Maliye Bakanlığı emekçileri Mali Hizmetler Sınıfı altında ayrı bir iş kolu olarak yeniden yapılandırılmalıdır.

İzmir'de 4.5 Büyüklüğünde Deprem İzmir'de 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Başta servis yönetimleri olmak üzere, orta kademe yöneticiliğinde uygulanan ve artık açık bir kayırmaya dönüşen görevlendirmeler son bulmalı, kurumda kariyer/liyakat esasını temel allan bir yönetim ilişkisine kavuşturulmalıdır.

Kurumda yaşanan personel eksikliği hızla tamamlanmalıdır.

Bütün kamu emekçilerine hayat pahalılığı tazminatı verilmesi için yasal düzenleme bir an önce yapılmalıdır.

Emekçilere nitelikli ücretsiz öğlen yemeği, işe geliş gidişlerde servis hizmeti verilmeli, servis imkanının olmadığı yerlerde yol ücreti verilmelidir.