Denizli'de Kayıt Dışı İle Mücadele Devam Ediyor Denizli'de Kayıt Dışı İle Mücadele Devam Ediyor

Denizli Barosu Gençlik Meclisi, sigortalı (Bağlı) çalışan avukatlara ilişkin yaptığı anket çalışması ile bağlı çalışan avukatların ücret ve sosyal haklarına ilişkin sorunlarını ortaya koydu. Mart 2023'te stajyer avukatların sorunlarına ilişkin anket düzenleyen Denizli Barosu Gençlik Meclisi, bu anketle de sigortalı çalışan avukatların yaşadığı sıkıntılara ilişkin önemli sonuçlar ortaya çıkardı. Anket sonuçları Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı'na iletilecek.

247356

Anket sonuçlarına göre Denizli'de bağlı çalışan avukatların yüzde 69,6'sı kendi adına iş alma konusunda, yüzde 22,9'u CMK görevlendirmesi alma konusunda, çalışmakta olduğu ofis ile sorun yaşıyor. Yüzde 46,4'ü kendi adına aldığı iş ve CMK görevlendirmeleri bakımından çalışmakta olduğu ofise kazançtan pay veriyor! Avukatların yüzde 68,1'inden 'Ofis çalışanının' yapması gereken işler beklenirken, yüzde 69,1'i haftada 45 saatten fazla çalışıyor. Yüzde 51,4'ünün ise günde 1 saat ara dinlenme süresi yok!

247357

Sigortalı (Bağlı) çalışan avukatların yüzde 61,4'ü asgari ücret altı veya civarında ücret alıyor. Yüzde 35,7'si 11 bin 402 lira ve altı, yüzde 25,7'si 11 bin 402 lira ile 14 bin lira arasında ücret alıyor. Bağlı çalışan avukatların yüzde 90'ı yol ücreti almazken, yüzde 25,7'si yemek ücreti alamıyor. Ayrıca yüzde 55,7'sinin sigorta primleri aldığı maaş üzerinden yatırılmıyor. Sigortalı çalışan avukatların yüzde 98,5'i haftalık 45 saatin üzerindeki çalışma süreleri için fazla mesai ücreti almıyor.