Şahin Tin, 11. Kalkınma Planı’nı değerlendirdi

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin ilk kalkınma planının TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini söyledi. Şahin Tin; “Kabul edilen 11. Kalkınma Planı, uzun vadeli bir perspektifle ülkemizin kalkınma vizyonunu ortaya koyan bir anlayışla ve milletimizin temel değerleri ile beklentilerini karşılamak maksadıyla hazırlanmış kıymetli bir plandır. Bu Kalkınma Planı ile büyük Türkiye’nin rotası çizildi” dedi.

EKONOMİ 19.07.2019, 14:26
Şahin Tin, 11. Kalkınma Planı’nı değerlendirdi

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kalkınma planı olan 11. Kalkınma Planının ayrıntılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milletvekili Şahin Tin; “11. Kalkınma Planı uzun vadeli bir perspektifle ülkemizin kalkınma vizyonunu ortaya koyan bir anlayışla ve milletimizin temel değerleri ile beklentilerini karşılamak maksadıyla hazırlanmış kıymetli bir plandır. Aynı zamanda ülkemizin uluslararası alanda konumunu daha da yükseklere taşımak ve milletimizin refah düzeyini daha da güçlü kılmak adına hazırlanmış önemli bir yol haritasıdır. Bizleri bugünlere başarıyla taşıyan unsur plan ve program çerçevesinde belirlediğimiz hedeflere dur durak bilmeden çalışıp mücadele ederek koşuyor oluşumuzdur. Ülkemizi geleceğe taşıyacak olan yol haritamız, geçmişte elde ettiğimiz kazanımları korumanın yanı sıra gelecekte de daha iyi noktalara varacağımız, yeni hedefleri yakalayacağımız bir plan olma özelliği ile gelecek vizyonumuza ışık tutacaktır” dedi.

DEĞİŞİM VE GELİŞİM SÜRECEK

Türkiye’nin, AK Parti iktidarı ile her alanda bir değişim ve gelişim süreci yaşadığına dikkat çeken Milletvekili Şahin Tin; “İktidara geldiğimiz ilk günden bu yana büyük atılımlar yaptık. Uzun vadeli bir perspektifte kesintisiz ve kararlı bir şekilde ortaya koyduğumuz başarılı icraatlar sayesinde bugün ülkemizin başını dik tutmasını sağlayan önemli hamleler gerçekleştirdik. Türkiye AK Parti’nin göreve geldiği ilk dönemde başlayan ve uzun vadede istikrar ve sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde dönüşümü de beraberinde getiren çok kıymetli hamleler gerçekleştirdi. Hemen her alanda büyümeyi ve güçlenmeyi hedefe oturtan bir anlayışla yürüttüğümüz çalışmalar ve geliştirdiğimiz planlar sayesinde ülkemiz dünyanın dört bir yanında daha güçlü bir duruşa kavuştu. Milli teknoloji hamlemiz, teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması noktasındaki girişimlerimiz, bugün ülkemizin önündeki taşları bir bir ayıklamamıza yardımcı oldu. Artık ülkemize saldırma hayali kuranlar, bin düşünür ancak bir hamle bile yapamaz hale gelmiştir. Milletimizin kendi değerleriyle büyüdüğü bu cesur yolculukta bizler daha sağlam yürümeye, ayaklarımız üzerinde durmaya ve daha da güçlü olmaya devam edeceğiz” dedi.

TEMELİMİZ SAĞLAM

“Uluslararası işbirlikçilerinin akıl almaz saldırılarına maruz kalınan zor bir süreçte bile ekonomik ve siyasi güç dengelerinin her ne kadar hızla değişse de küresel ölçekte korunuyor olması temelimizin ne kadar sağlam olduğunun apaçık bir göstergesidir” diyen Milletvekili Şahin Tin; “Yeni dönemin kalkınma planı, bütün bu gelişmeler göz önünde bulundurularak dengelenme sürecinin irdelendiği, siyasi ve ekonomik düzlemde yeni güç ve çekim merkezlerinin oluştuğu, böylesi kritik bir dönemde ve ortamda hazırlanarak gelecek vizyonumuzu ve rotamızı belirlememize vesile olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de ülkemizin her alanda verimliliğini artırmaya devam ederek, milli teknoloji hamlesi ile uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırmasına yönelik daha fazla değer üreten bir ekonomik ve sosyal kalkınma süreci oluşturmaya devam edeceğiz. Öngörülerimize set çekme hayali kuranlar boş bir umuda kapılarak kendilerini yanlış yola sürüklemesinler. Çabaları, bizim hızımızı durduramayacak, büyümemizi yavaşlatamayacaktır” dedi.

EKONOMİDE İSTİKRAR VE SÜRDÜREBİLİRLİK ÖNEMLİ

Ekonomide istikrar ve sürdürülebilirliğin önemli olduğunu vurgulayan Milletvekili Şahin Tin; “Ekonomide istikrar ve sürdürülebilirlik, beşeri sosyal ve mekânsal gelişme alanlarında refahın artışı ve adil paylaşımı ile süreklilik arz eden bir gelişmişlik yönelimi kalkınma planımızın öncelikli amacı olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan kalkınma planı Türkiye’mizin yarınlarına cesaret saçacak, milletimizin geleceğe yürüyüşünün dayanak noktası ve güç kaynağı olacaktır. Her alanda rekabetçi ve verimlilik artışını sağlamaya odaklanmak bizim için mutlak kaçınılmaz bir gerçektir. Meclis’te kabul ettiğimiz kalkınma planı, istikrarlı ve güçlü ekonomi, rekabetçilik, üretim ve verimlilik, nitelikli insan ve güçlü toplum, yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir çevre ile hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetim gibi güçlü ilkesel temeller üzerine oturtulmuştur” dedi.

GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM ŞART

“Hedefimiz; daha fazla üretim yapan, daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye vizyonunun yakalanması ve bu anlamda daha güçlü adımlar atılmasını sağlamaktır” diyen Milletvekili Şahin Tin; “Bu pencereden baktığımızda yerli ve milli üretim mutlak kaçınılmazdır. İmalat sanayinde belirlenen öncelikli sektörler başta olmak üzere yerli üretimin artırılması ve sanayileşmenin hızlandırılması ülkemizi geleceğe ulaştıracak en temel güç kaynağımızdır. Ülkemizin konumu ve bugüne kadar ortaya koyduğu başarıları sebebiyle ürettiği sektörler oldukça fazladır. Ancak öncelikli sektörlere ilaveten tarım, turizm ve Savunma Sanayi, kalkınma planında öncelikli gelişme alanları olarak belirlenmiş, bu anlamda da yeni stratejik hamleler, yeni hedefler oluşturulmuştur. Elbette daralmalar var, sıkıntılar yaşıyoruz. Uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmalar başta olmak üzere dünya siyasetinde yaşanan olumsuz gelişmeler şüphesiz ülkemiz ekonomisine ve üretimine ciddi oranda zararlar vermektedir. Ancak bilinmelidir ki; Türkiye olarak bizler daha zor süreçlerin üstesinden başarıyla gelerek bugünlere ulaştık. Öyle ümit ediyorum ki; hazırlanan bu kalkınma planının hayata geçmesiyle birlikte birçok zorlu süreci daha geride bırakacak, milletimizle, sanayicilerimizle el ele vererek saldırı yoğunluğunun yüksek olduğu bu zorlu süreçlerin de üstesinden gelmiş olacağız” dedi.

NİTELİKLİ İNSAN GÜÇLÜ TOPLUM DEMEKTİR

“Üretim için olmazsa olmazlardan bir tanesi de nitelikli insan kaynağımızdır” diyen Milletvekili Şahin Tin; “Ülke olarak süratle nitelikli insan kaynağımızı daha da artırmamız ve kendi topraklarımızda sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü nitelikli insan, güçlü toplum demektir. Bugün Denizli’miz müteşebbis ruha sahip girişimci insanları sayesinde Türkiye’ye örnek olan illerin başında gelmektedir. Denizli’miz üretim ve istihdamda Türkiye ekonomisine sağladığı katma değerde, parmakla gösterilen şehirler arasında en üst sıralarda yerini almıştır. Bu süreçler kolay aşılmadı ve buralara kolay gelinmedi. Ancak gelinen nokta bizim için yeterli değildir. Türkiye olarak daha da iyi noktalara ulaşmak ve milletimizi zirvenin en üst noktasına taşımak zorundayız. Öyle ki; yakaladığımız bu ivme bizi tatmin edecek seviyede değildir. Denizli olarak bizler, daha iyilerini yapabilecek, daha güçlü hamleleri hayata geçirebilecek, daha güzel başarılara imza atabilecek kapasiteye sahibiz. İnşallah bunu başarmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

KALKINMA PLANI TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ BİR YOL HARİTASI

Türkiye Büyük Meclisi’nde kabul edilen 11. Kalkınma Planının topyekûn bir değişim ve dönüşüm öngördüğünü belirten Milletvekili Şahin Tin; “Her alanda yepyeni bir vizyonun ortaya konduğu bu kapsamlı program, bu plan, 15 yıllık bir perspektifle hazırlanan bilgi, birikim ve donanım neticesinde ortaya konan güçlü bir yol haritasıdır. Kişi başına düşen milli gelir başta olmak üzere, gayrisafi yurtiçi hasıla rakamları ile ihracatta var olan rakamların daha da yüksek seviyelere taşınması, işsizlik rakamlarının daha alt seviyelere çekilmesi, şüphesiz fedakarlık ve titiz bir çalışma sonucu bir plan dahilinde çalışmakla mümkün olacaktır. İlave istihdam sağlanması, turizm gelirinin 65 milyar dolar seviyelerine çıkartılması ve yine bununla birlikte turist sayısının 75 milyonun üzerine ulaştırılması, hazırlanan kalkınma planının en önemli 2023 hedeflerinden sadece bazılarıdır. Sanayimizin yıllık ortalama %5,7 büyümesini sağlamayı hedefliyoruz. AR-GE harcamalarına büyük önem veriyor, sanayinin gayrisafi yurtiçi hasıla içerisindeki payını da ciddi oranlara taşımayı öngörüyoruz” dedi.

YÜK TAŞIMACILIĞINDA DEMİRYOLU ÖNEMLİ

Son olarak karasal yük taşımacılığında demiryollarının öneminin tartışmasız olduğunu belirten Milletvekili Şahin Tin;  “Bu bağlamda karasal yük taşımacılığı sisteminde demir yolunun %5.15 olan payını %10’a çıkartacak önemli hamleleri ve adımları hep birlikte atacağız. Bununla birlikte 38 adet organize Sanayi bölgesi, özel endüstri bölgesi, liman ve serbest bölge ile 36 adet üretim tesisine yönelik toplam 294 km uzunluğunda iltisak hattı yapılacak. Tüm bu gelişmelere dönük belirlenen hedefler çerçevesinde ülkemiz kendi ayakları üzerinde yerli ve milli varlıklarıyla daha da zenginleşecek, üretim, istihdam alanlarında fark yaratan bir ivme yakalayacaktır. Firmalarımızın desteklenmesi konusunda bugüne kadar gerekli olan her türlü kolaylığı sağladık. Önümüzdeki süreçte de belirlenen kalkınma planı çerçevesinde sanayimizin ve üreticilerimizin kapasitelerini artırabilmelerine olanak sağlayacak adımları atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Daralmalar, zorluklar, elbette yaşanacaktır. Ancak daralmayı ferahlığa dönüştürecek, zorluğu kolaylığa tebdil edecek hamlelerimiz de geçmişte olduğu gibi gelecekte de kendini gösterecektir. Biz milli birliğimizden taviz vermeden bu toprakların gerçek sahibi olarak daha çok üretmeye devam edecek, odaklandığımız hedeflerimize ulaşmak için taviz vermeden mücadele etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

banner250
Yorumlar (0)
banner353
23°
açık
Namaz Vakti 13 Ağustos 2020
İmsak 04:38
Güneş 06:10
Öğle 13:14
İkindi 17:00
Akşam 20:08
Yatsı 21:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25
Denizli aktüel sitemiz ; denizli haber , denizli son dakika haber , denizli güncel haber kelimelerinde google arama motorunda yer almaktadır.