Vatandaş Kredi Borcuna Battı Vatandaş Kredi Borcuna Battı

İş arayanların bekleme süresi artıyor. İş arama süreleri uzadıkça iş bulma ümidini yitirenler işgücü piyasasından çekiliyor. Bir yıldan daha uzun süredir iş bekleyenlerde yaşanan artış dikkat çeken boyutlara ulaştı. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) bir yıl ya da daha fazla süredir işsiz kalanları uzun süreli işsiz olarak tanımlıyor. İşsiz kalma süresi uzadıkça işsizlik problemi kronikleşerek çözümü zorlaşıyor. TÜİK’in dar tanımlı işsizlik oranında düşüş yaşanırken iş arama sürelerindeki artış, çalışma hevesini kaçırıyor. Uzun süre işgücü piyasasında tutunmaya çalışan işsizler, zamanla iş aramaktan vazgeçiyor. En yaygın iş arama kanalı olan İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin yüzde 33’ü bir yıldan uzun süredir iş arıyor. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 17 seviyesindeydi. Ekim 2022-Ekim 2023 arasındaki bir yılda uzun süreli işsizlik 16 puan birden arttı.

İŞKUR’un ekim verilerine göre kuruma kayıtlı 2 milyon 519 bin 163 işsizden 838 bin 112’si bir yıldan uzun süredir iş arıyor. Uzun süreli işsizliğin en yaygın görüldüğü yaş aralığı ise 30-39 yaş grubundakiler oldu. Bu yaş grubundaki kayıtlı işsizlerin yüzde 39’u bir yıl ve daha uzun süredir iş bekliyor. 2022 yılının ekim ayında 30-39 yaş grubundaki işsizlerde uzun süreli işsizlik yüzde 21 seviyesinde gerçekleşmişti.

KADINLARIN ALEHİNE

Kadınların iş arama süreleri erkeklere kıyasla daha uzuyor. İŞKUR’a kayıtlı kadın işsizlerin yüzde 37’si bir yıldan uzun süredir iş ararken erkeklerde bu oran yüzde 30 seviyesinde bulunuyor. Geçen yılın aynı dönemine ait İŞKUR verilerinde ise kadın işsizlerin yüzde 18’i, erkek işsizlerin ise yüzde 16’sı uzun süreli işsizdi.

25-29 yaş aralığındaki her 100 genç kadın işsizden 40’ı, 30-34 yaş arasındakilerin 44’ü, 35-39 yaş arasındakilerin 43’ü bir yıldan daha uzun süredir iş arıyor. Uzun süreli işsizlik, diğer eğitim düzeylerine göre önlisans mezunları arasında daha yaygın. 312 bin 527 önlisans mezunu kayıtlı işsizin yüzde 37’si, 116 bin 339’u bir yıldan daha uzun süredir iş arıyor.

Editör: Orhun Çoban