31 Mart yerel seçimleri öncesinde TMMOB Mimarlar Odasi Denizli Şubesi Yönetim Kurulu’ndan yazılı basın açıklaması yapıldı. Açılamada; “Yerel seçimler yaklaşırken adaylar isimler üzerinden değerlendirilmekte, seçmen sansasyonel haberleri kıstas alarak oy kullanmaktadır. Kentsel çelişkinin arttığı kent çeperinde yaşayanların kentin sosyal imkânlarından faydalanmasının sınırlandığını daha fazla hissettiğimiz bu günlerde siyaset ‘Biz ve öteki, dost ve düşman’ gibi cepheler tanımlamak yoluyla yapılmaktadır. Bu tavır, siyaseti giderek açık hale gelen bir biçimde karşıtını yenmekle yetinmeyen ve tasfiye etmeyi hedefleyen bir etkinlik haline getirmiştir. Böyle şekillenen bir siyasi ortam sonucunda seçilerek göreve gelen belediye başkanlarının kesinlikle siyasi kimliklerinden arınarak, sorumlu oldukları şehrin ve şehir halkının her birinin diğerinden farklı ayrıcalıklara sahip olmadığını, tüm vatandaşların eşit uygulamalara maruz kalması gerektiğini birinci ve temel ilke olarak benimsemelidir. Şehre yöneticilik değil liderlik yapmalıdır. Çünkü lider bir dönüşüm mimarıdır. Şehirler sadece binaların, faaliyet ve hizmetlerin mekanı değil, aynı zamanda ve öncelikli olarak insanların mekanıdır. Bu nedenle bir belediye başkanının yönetici olarak davranması onu rutine hapseder, fakat lider olmayı başarabildiği oranda şehrin dönüşüm ve gelişimini sağlayarak şehri ileriye taşıyacaktır” denildi.

Şeref Arpacı : “Daha Başlamadan Halkın Cebine El Uzatıldı” Şeref Arpacı : “Daha Başlamadan Halkın Cebine El Uzatıldı”

OKUL BİNALARININ BAKIM VE ONARIMI YAPILMALI

Okul yapılarının bakım ve onarımlarının yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada: “Yerel yönetimler, geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarının giderilmesinde merkezî yönetime sağlayacakları destekle eğitimi daha nitelikli hale getirmek için gerekli çabayı göstermelidir. Mesleki eğitim ve beceri kursları ile toplumda yaşam boyu öğrenme ve gelişimin sürdürülmesi için çalışmalar yürütmelidir. Okul yapılarının bakım ve onarımlarını yaparak, nitelikli yapılı çevrede eğitim verilmesini sağlamalıdır. Bölgelerinde düşük gelir grubunda bulunanların eğitimlerini destekleyerek eğitim ve öğrenim hakkından herkesin eşitçe yararlanmasına destek olmalıdır.” Denildi.

ATIK YÖNETİMİ İLKELERİ BELİRLENMELİ

Yerel yönetimlerin görevlerinden bir tanesinin de halkın sağlıklı çevrede yaşam hakkını sağlaması olduğu belirtilen açıklamada; “Bu amaçla atık yönetimi ilkelerini belirlemeli, hava, su, toprak ve yeraltı kirliliklerini engelleyen önlemleri almalı, doğal ve yapay çevrenin doğal afetlerden etkilenmemesini sağlayarak dirençli kentlerin oluşmasını sağlamalıdır. Yerel Yönetimler sorumluluk alanında bulunan ulaşımda erişilebilirliği ilke edinmeli, ulaşım taleplerini artıran çok merkezli yerleşme ve arazi kullanımı kararlarıyla şekillenen kentleşme politikalarının terk etmeli, doğru altyapı planları ile toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesi ve yaya öncelikli ulaşım ağlarının kurulmasına öncülük ederken ulaştırma politikasının çevre ve insan odaklı olmasını sağlamalıdır” şeklinde ifade edildi.

“HESAP VEREBİLİRLİK İLKESİ UNUTULMAMALI”

Açıklamanın sonunda; “Tüm bunları yaparken sürdürülebilir kalkınma ilkesi kapsamında yerel yönetimler, sınırlı kaynakları idareli kullanmakta hassas davranmalı, doğal kaynaklarımızın kirletilmesine engel olmalı, yeşil alanlar ve peyzaj çalışmaları ile nefes alınabilir alanlar yaratmalı, tarihî yapıları koruma yöntemleri ile yeni yapıların özenle bir araya getirilmesi ve tasarımlarda mimari yeniliklerin kullanılmasını teşvik etmeli, Koruma ve onarımı (restorasyonu) bir planlama kriteri olarak benimsemeli, restorasyon uygulamaları ile yapılarda çağdaş, yaşanabilir bir ortamı kentli ile buluşturmalıdır. Son olarak, engellilere hizmet sağlamayı önceliği haline getirerek, toplumun gelişmesi kentlilik bilinci oluşması için tüm yönetim organları ile seferberlik halinde hareket ederken hesap verebilirlik ilkesini asla unutmamalıdır” ifadelerine yer verildi.

Editör: Orhun Çoban