Resmi Gazete yayımlanan karara göre, özel okullarda milli ve kültürel değerlere aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimine katkı sağlayamayacak etkinliklerin yapılamayacağı hüküm altına alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hacımüftüoğlu : “Denizli Ortodokslar İçin En Kutsal Mekanlardan Birisidir” Hacımüftüoğlu : “Denizli Ortodokslar İçin En Kutsal Mekanlardan Birisidir”

Yayımlanan kararla MEB'e bağlı özel okullarda çok sayıda değişikliğe gidildi. Buna göre, ortaokul öğrencilerinin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle birlikte akademik gelişimlerine yönelik çalışmaların yapılacağı "sosyal etkinlik ve gelişim merkezi" adıyla yeni bir kurum türü tanımlandı.

"MİLLİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERE AYKIRI" ETKİNLİKLER YAPILAMAYACAK

Okulların yıllık çalışma takvimi ve çalışma saatlerine yönelik olarak yapılan değişiklikle, ayrı bir çalışma takvimin uygulanmasında merkezi sınavlar gibi eğitim ve öğretimin genel işleyişine dair hususların dikkate alınacağı ve ayrıca kurumlarda "milli ve kültürel değerlere aykırı", öğrencilerin psikososyal gelişimlerine katkı sağlayamayacak etkinliklerin yapılamayacağı hüküm altına alındı.

Kurum dönüşüm işlemlerinde idari soruşturması bulunan ancak soruşturma konusu kapatmayı gerektirmeyen kurumların dönüşüm işlemlerini tamamlayabilmelerine imkan sağlandı.

Resmi okullardan farklı uygulama yapmak için yönetmelik hazırlayan okulların, yönetmeliklerinde başarı notu gibi hususlarda farklı uygulama yapmalarına yönelik sınırlamalar getirildi.