Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yasemin Beyazıt ve Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Kamuran Şimşek ile Doç. Dr. Umay Oğuzhanoğlu Akay’ın editörlük yaptığı kitapta sosyal bilimlerin Cumhuriyet döneminde geçirdiği ilerleme ve değişimler ele alındı.

PAÜ, Ulusal Kalite Hareketine Dahil Oldu PAÜ, Ulusal Kalite Hareketine Dahil Oldu

Dekan Beyazıt, “Üniversitemiz 30 yılını doldurduğunda, Cumhuriyetimiz de 100. yılına ulaştığında geleceğe fakülte olarak kalıcı bir çalışma bırakmış olmaktan büyük bir kıvanç ve mutluluk duyduk. 2022 yılında Fen-Edebiyat Fakültesinin kapatılması ile sosyal bilimleri kapsayan bölümler İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi adıyla yeniden kurulmuştu. Bildiğiniz üzere çoğu zaman tarihi yapanlar yazmaz. Biz bu anlayışla fakültemizin kurucu kadroları halen görev başında iken bölümlerimizin ve fakültemizin tarihi yazılsın istedik. Bu adım kurumsallaşma adına çok önemli. Bölümlerimiz samimiyetle bu işe sarıldılar ve kitabın çıkmasını sağladılar.” diye konuştu.

“GELECEĞE KALICI BİR ÇALIŞMA BIRAKMIŞ OLMAKTAN BÜYÜK BİR KIVANÇ VE MUTLULUK DUYDUK”
Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yasemin Beyazıt, “Bölümlerimiz tarihçelerini yazmanın yanı sıra bugüne değin yaptırdıkları lisansüstü tezleri, etkinlikleri ve önemli katkıları da değerlendirdiler. Kitabın sonuna kuruluşundan günümüze mezuniyet törenlerimizden fotoğraflar da ekledik. Üniversitemiz 30 yılını doldurduğunda, Cumhuriyetimiz de 100. yılına ulaştığında geleceğe fakülte olarak kalıcı bir çalışma bırakmış olmaktan büyük bir kıvanç ve mutluluk duyduk. Kitaba Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kutluhan bir takdim yazısı da yazdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kitabımızın hamiliğini yapan Denizli Şubesi Başkanı Engin Boyacı’ya ve Başkan Yardımcısı Ramazan Gönen’e müteşekkiriz.” dedi.