PAÜ’de Mezuniyet Törenine Çift Diploma Damgası PAÜ’de Mezuniyet Törenine Çift Diploma Damgası

Denizli Tarihi Konferanslarının altıncısı, “Denizli’de Türk-İslam Dönemi Eserleri” konusunda İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Beyazıt tarafından gerçekleştirildi. Prof. Dr. Beyazıt, Çal bölgesindeki kaya resimlerinden başlayarak 20. yüzyıla kadar Denizli’de var olmuş Türk-İslam dönemi eserlerini sunumunda anlattı. Çardak Han, Ak Han, Hacı Eyüplü Hanı, Tek Kubbeli Camiler, Ahşap Direkli Camiler, Tekkeler, Türbeler, Konaklar ve Okullar sunumda yer aldı.

D E N I Z L I T A R I H I K O N F E R A N S L A R I N I N A L T I N C I S I N I G E R C E K L E S T I R I L D I 1716453436

“KAZILARIN YOĞNLAŞMASI GEREKİR”

Prof. Dr. Mustafa Beyazıt, Denizli’de Türk dönemine ilişkin çalışmaların ve kazıların yoğunlaşması gerektiğini ifade etti. “Denizli’nin tarihî mirasının gün yüzüne çıkması için daha fazla çalışma yapmamız gerekiyor” dedi. Sunumun ardından İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Beyazıt, MÜSİAD Denizli Şubesi Engin Boyacı ve Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan kapanış konuşmalarını gerçekleştirdi.

D E N I Z L I T A R I H I K O N F E R A N S L A R I N I N A L T I N C I S I N I G E R C E K L E S T I R I L D I 1716453430

“ŞEHİRLE BÜTÜNLEŞECEĞİZ”

Konferansın kapanış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, millet olma bilincinin önemine vurgu yaparak şunları ifade etti: “Millet olma bilinci hepimizin üzerinde durduğu bir konu. Bu bilinç belki Denizli’de; Akhan’da ya da Kayı Pazarında saklı. Denizli Tarihi Buluşmalarının benim açımdan en önemli unsuru Denizli’nin çerçevesini çizmiş olmamız. Bu akşam Denizli Tarihi Konferansları sona erdi ama Üniversite olarak ‘Şehirle bütünleşmek’ için şehrin kapısını çalmaya devam edeceğiz.”

A W210666 02

MÜSİAD’DAN DESTEK ÇAĞRISI

MÜSİAD Denizli Başkanı Engin Boyacı’yı gelecek dönemde Denizli’deki gençlerimizi kapsayan ödüllü yarışmalar düzenlenmesi konusunda ortak proje geliştirmek için iş birliği yapmaya davet eden Rektör Kutluhan, etkinliğin sonunda MÜSİAD Denizli Şube Müdürü Engin Boyacı’ya, İTBF Dekanı Prof. Dr. Yasemin Beyazıt’a ve Prof. Dr. Mustafa Beyazıt’a hediye takdiminde bulundu.

Editör: Orhun Çoban