Tüm Bel-Sen Denizli Şubesi yerel seçim öncesi başkan adaylarına seslendi. Yerel yönetimlerde çalışan kamu emekçilerinin taleplerini sıralayan sendika yönetiminin açıklamasını şube başkanı Serkan Deniz Özkan yaptı.

Özkan açıklamasında, “Yerel Yönetim Hizmetleri İş kolunda örgütlü ve bu işkolunda çalışan kamu emekçilerini temsil eden bir sendika olarak elbette bizim de adaylara yönelik birkaç sözümüz olacak. Yaşadığımız kentin sağlıklı, güvenli ve yaşanılabilir çevreye sahip olmasını, bu saydıklarımızı gerçekleştirmek için emek veren yerel yönetim emekçilerinin ise insanca yaşayabilecek gelire sahip olmasını talep ediyoruz. Kentin geleceği, yerleşimi ve çevre sorunları ile ilgili kararların kentte yaşayanlarla birlikte, ortak akılla alınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Otizmli Çocuklardan Botanik Etkisi Otizmli Çocuklardan Botanik Etkisi

“EMEKÇİLERİN SENDİKA SEÇME HAKKININ ÖNÜNE ENGEL ÇIKARILMAMALI”

Tüm Bel-Sen Denizli Şubesi’nin yerel yönetimlerden talepleri şöyle sıralandı:

İşe alımlarda partizanlıktan ve kayırmacılıktan uzak durulması, liyakatin esas alınması,

Çalışanlar arasında ayrım yapılmaması,

Tüm çalışanlara eğitim ve kadro durumuna göre, liyakat esasına uygun olarak yükselebileceği şartların oluşturulması,

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavını her yıl açılması, mülakatın kaldırılması,

Personelin kariyer, eğitim ve kadrosu dışında görevlerde çalışmaya zorlanmaması,

Personele mevzuata aykırı iş ve işlem yapılması yönünde baskı yapılmaması,

Personelin cezalandırma amacı ile farklı birimlere sürgüne gönderilmemesi, gerekli olması    durumlarda sadece disiplin sürecinin işletilmesi,

Belediye Şirketlerinde iş güvencesinden uzak, asgari ücret seviyesinde çalıştırılan işçilerin    kadroya alınarak ücretlerinin insanca yaşayabilecek seviyeye çıkarılması,

Keyfi işten çıkarmaların yaşanmaması, işçilere yasal sınır üzerinde mesai yaptırılmaması,

Özellikle ilçe belediyelerinde, teknik personelin araziye çıkması karşılığı 3 ayda bir ödenmesi zorunlu olan Arazi Tazminatının keyfi olarak ödenmemesi uygulamasına son verilmesi, hakkedilen tüm ödemelerin yapılması,

Belediye emekçilerinin örgütlenme ve sendika seçme haklarının önüne engel çıkarılmaması, herhangi bir sendikaya üye olmalarının dayatılmaması.