Denizli’de Turizm Müdürü Görevinden Alındı Denizli’de Turizm Müdürü Görevinden Alındı

İstanbul.otizm.toplantı

İŞBİRLİĞİ, DAYANIŞMA VE SAVUNUCULUK

İstanbul Taksim’de Karşı Sanat Merkezi’nde yapılan toplantıda otizm alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin hak temelli bakış ve ayrımcılıkla mücadele kapasitesini artırmak için işbirliği ve dayanışmanın önemi vurgulandı. Katılımcıların kendi illerinde yaşadığı sorunları dile getirdiği toplantıda öncelikli olarak eğitim ve yetişkin otistiklerin durumuyla ilgili sorunlar öne çıktı. Baro Engelli Hakları Komisyonlarının il bazında aktif hale gelmesine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Türkiye’deki illerdeki baroların büyük çoğunluğunda Engelli Hakları Komisyonu olmadığı ya da var olan komisyonların yeterince aktif olarak çalışmadığı dile getirildi. Toplantıda, eğitim hakkıyla ilgili savunuculuk kampanyalarına ihtiyaç duyulduğu, bakım merkezlerindeki otistiklerin yaşadığı sorunların insan hak ve özgürlükleri gözetilerek planlanması gerektiği ifade edildi. Bunların yanı sıra dava izleme, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu gibi ulusal insan hakları mekanizmalarına otistiklerin yaşadığı hak ihlalleriyle ilgili başvuruların artması gerektiği de vurgulandı.

İstanbul.2